• Västsvenska Miljörättsföreningen

    Ett forum för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om miljörättsliga frågor.

    Läs mer om ossBli medlem

Aktiviteter

Inga Evenemang
1997

Grundad

200

Medlemmar

Västsvenska Miljörättsföreningen är ett forum för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om miljörättsliga frågor. Medlemmar i föreningen är personer och organisationer i Västsverige med intresse för miljörätt.

Föreningen bildades 1997 och omfattar nu ca 200 medlemmar. Verksamheten är ideell och bygger på medlemsavgifter och deltagaravgifter från arrangemang.

Om Västsvenska
Miljörättsföreningen

Ansök om medlemskap