Revisor

Joakim Svensson

Revisor

BDO Revision Väst
Första Långgatan 26
Box 31094
400 32 Göteborg

Åsa Anderberg

Revisorssuppleant

BDO Revision Väst
Första Långgatan 26
Box 31094
400 32 Göteborg