Dokumentation från genomförda aktiviteter

Här hittar du presentationer m.m. dokumentation från föreningens genomförda aktiviteter.
  1. 2024-04-17 Ansvarsfulla värdekedjor genom avtal Webbinarium med Klaus Eisenreich och Chana Rosenthal from Responsible Contracting Project (RCP)
  2. 2024-03-19 En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande Presentation av Henrik Josefsson
  3. 2023-12-11 Energiomställning och grön vätgas Presentation Magnus Kuschel, Fredrik Wibling och Lina Nyberg
  4. 2023-11-15 Länsstyrelsens handläggning av solceller på mark Presentation Kristina Höök Patriksson och Kristina Eklund
  5. 2023-02-02 Om Cirkulär ekonomi
   Presentation Oscar Heimeryd, Nina Wolf och Åsa Degerman
  6. 2022-12-01 Om taxonominPresentation Anna Sundell
  7. 2022-09-29 Om prövning och omprövningPresentation Peter Ardö
  8. 2022-05-04 Juridiken kring tekniskt vattenPresentation Johanna Lindqvist
  9. 2022-03-08 Masshantering och avfallsbegreppetPresentation Helen Lindqvist
  10. 2022-01-27 Genomförande av EU:s engångsplastdirektivPresentation Anna Cedrum
  11. 2021-10-28 Elen eller ålen? Omprövning av vattenkraftens miljövillkorPresentation Frida Lundström
  12. 2021-09-15 Artskyddsutredningen: Skydd av arter – vårt gemensamma ansvarPresentation av Christina Olsen Lundh
  13. 2021-05-12 EU-domstolens förhandsavgörande i målen Skydda skogenPresentation Pia Pehrson
  14. 2021-04-15 Kommissionens förslag till ny batteriförordningAnna Henstedts presentation.
  15. 2021-03-30 Hur ska vi klara klimatmålen? Del 2Presentation Fredrik Hellman (AstraZeneca)
  16. 2021-03-30 Hur ska vi klara klimatmålen? Del 1Presentation Anna-Karin Nyström (Naturvårdsverket)
  17. 2021-03-30 2021-03-10 Den nya strandskyddsutredningen (SOU 2020:78)Presentation av Åsa V. Johansson och Bengt Nyman
  18. 2021-01-27 Girjas-domen och dess betydelse för miljörättenPresentation Malin Brännström
  19. 2020-12-09 AG Juliane Kokotts förslag till avgörande i de förenade målen C-473/19 och C-474/19 Skydda skogen – webbinarium med Christina Olsen Lundh del 2Presentation Christina Olsen Lundh del 2
  20. 2020-12-09 AG Juliane Kokotts förslag till avgörande i de förenade målen C-473/19 och C-474/19 Skydda skogen – webbinarium med Christina Olsen Lundh del 1Presentation Christina Olsen Lundh del 1
  21. 2020-09-16 Sverige och EU på miljörättens område – webbinarium med Jan DarpöPresentation Jan Darpö
  22. 2020-05-14 PFAS – vad är det och vad kan man göra åt det?Presentation Renova Nanna Bergendahl
  23. 2020-05-14 PFAS – vad är det och vad kan man göra åt det?Presentation Länsstyrelsen Siv Hansson
  24. Skypeseminarium: Hållbarhetsstrategi och cirkulär ekonomi – hur jobbar IKEA?Presentation av Per Stoltz, IKEA
  25. 2019-11-11 Nya 6 kap. MB och artskyddetPresentation av Helene Lindahl, Naturvårdsverket
  26. Nya regler i PBL igen – ett antal utmaningarPresentation av Pia Pehrson, Foyen Advokatfirma, den 23 januari 2019
  27. Ändringar av kapitel 6 i miljöbalken-nya regler om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningarPresentation av Annika Ryegård och Elin Andersen från Naturvårdsverket om förändringarna i kapitel 6 i miljöbalken om miljöbedömningar.
  28. Seminarium om statusrapporterSeminarium med Siv Hansson, länsstyrelsen
  29. 2016-09-29 Projekt Terra – hur regleras saneringsåtgärder på bästa sätt?Presentation från seminarium Terra, Akzo Nobel
  30. 2016-01-26 Bremendomen, Karin WallPresentation från seminarium Bremendomen
  31. 2015-12-14 Seveso III, Blenda WeibullPresentation från seminarium Seveso III
  32. 2015-09-09 BullerseminariumNya bullerregler – Hur påverkas industrin och bostadsbyggandet? med Mats Hammarqvist, ÅF Ljud och vibrationer, och Kerstin Harvenberg, länsmiljöingenjör, Länsstyrelsen.
  33. 2015-03-31 Vågar vi räkna på hållbarhet? – ett seminarium om hållbara ekonomimodellerPresentation från seminarium om hållbara ekonomimodeller, Anders Källström
  34. 2015-01-23 Artskyddet och rättssäkerheten – fortsatta utmaningar?Presentation från seminarium om Artskyddsförordningen, Pia Pehrson, advokat och partner, Caterina Carreman, advokat, Foyen Advokatfirma
  35. 2014-09-25 I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga reglerPresentation från seminarium om Vattenverksamhetsutredningen, Karolina Ardesjö Lundén
  36. 2014-04-22 Hur bestäms BAT eller ’Vad sysslar de med i Sevilla?’Presentation från seminarium den 22 april 2014
  37. 2014-04-22 Hur bestäms BAT eller ’Vad sysslar de med i Sevilla?’ (2)AG Sevilla pm: Stegförsteg inom Sevillaprocessen
  38. 2014-01-27 Havsplanering – hushållning med havsområdenPresentation från lunchföredrag, 27 januari 2014
  39. 2013-01-17 Delegering av miljö- och arbetsmiljöansvarPresentation från seminarium den 17 januari 2013
  40. 2012-11-13 Nya miljöprövningsdelegationerPresentation från seminarium den 13 november 2012
  41. 2012-09-24 Reach-seminariumFoton från Reach-seminarium
  42. 2012-09-24 Reach-seminariumPresentation från Reach-seminarium den 24 september 2012
  43. 2012-02-09 Ulla Bergendal om industriemissionsdirektivet (IED)Presentation från seminarium den 9 februari 2012
  44. 2011-09-13 Ingvar Persson om kärnkraftens utveckling och påverkan på lagstiftningenPresentation från föredrag av Ingvar Persson
  45. 2011-09-27 Studiebesök på SKFPresentation från Studiebesöket på SKF