Personuppgiftspolicy

När du lämnar personuppgifter via Västsvenska Miljörättsföreningens hemsida, till exempel när du blir medlem eller anmäler dig till de föreläsningar och aktiviteter som föreningen arrangerar, registreras dina uppgifter i föreningens medlemsregister. Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnar in till oss i form av namn, e-postadress, arbetsplats och befattning och telefonnummer för att kunna genomföra och ge dig fortlöpande information om Västsvenska Miljörättsföreningens föreläsningar och aktiviteter som föreningen arrangerar, administrera vår redovisning av genomförda aktivitetstillfällen, samt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som medlem eller tidigare medlem i föreningen. Vi kan också komma att kommunicera med dig vid fall av utebliven betalning för ett aktivitetstillfälle samt för att kunna administrera reservplatser till det givna aktivitetstillfället.

Västsvenska Miljörättsföreningen kan även komma att behandla känsliga personuppgifter såsom matallergi, om vi ordnar mat i samband med en aktivitet. Om du frivilligt lämnar uppgifter om allergier samtycker du till att vi behandlar dessa känsliga personuppgifter. Uppgifterna sparas inte av föreningen efter aktivitetstillfället utan kommer enbart behandlas för beställning av mat vid det givna aktivitetstillfället.

All behandling av dina personuppgifter är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som medlem i Västsvenska Miljörättsföreningen samt för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser i form av redovisning etc. Dina personuppgifter sparas i Västsvenska Miljörättsföreningens medlemsregister så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål. Om du avslutar ditt medlemskap i Västsvenska miljörättsföreningen kommer vi att ta bort dina uppgifter om du inte meddelar att du även fortsättningsvis vill ha information om föreningens föreläsningar och aktiviteter.

Västsvenska Miljörättsföreningen skyddar din integritet och endast styrelsen har tillgång till uppgifterna i databasen. Västsvenska Miljörättsföreningen sprider inte dina uppgifter vidare. Undantag kan dock ske i situationer då exempelvis ett tryckeri får en adressuppgift för att bistå oss med utskick till föreningens medlemmar.

Som registrerad medlem har du rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och i vissa fall få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör.

Om du inte vill att Västsvenska Miljörättsföreningen hanterar dina uppgifter enligt ovan angivet sätt kan du när som helst höra av dig till oss på info@miljorattsforeningen.se, så ändrar eller raderar vi dina uppgifter omgående efter dina önskemål. Har dina uppgifter raderats kommer du dock inte längre nås av vår medlemsinformation, dvs. information om kommande föreläsningar och aktiviteter.

Har du frågor eller synpunkter på hur Västsvenska Miljörättsföreningen samlar in och behandlar dina personuppgifter, vänligen hör av dig till info@miljorattsforeningen.se. För att lämna eventuella klagomål om Västsvenska Miljörättsföreningens personuppgiftsbehandling kan du kontakta Datainspektionen (tillsynsmyndighet) genom att skicka e-post till datainspektionen@datainspektionen.se eller per telefon 08-657 61 00.