Vill du bli medlem i föreningen?

Är du intresserad av medlemskap har föreningen två typer; medlemskap för enskild medlem eller vänföretag.

Våra vänföretag är:

  1. Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB
  2. Sweco Sverige AB
  3. Göteborgs Hamn AB
  4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  5. Mannheimer Swartling AB
  6. Göteborg Energi AB
  7. Foyen Advokatfirma KB
  8. Göteborgs Universitet
  9. Geosyntec Consultants AB
  10. Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB

Har du frågor om medlemsskap eller vill veta mer om föreningen och dess aktiviteter är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. Formulär för ansökan finns längst ner på denna sidan.

Medlemsavgifter

Glöm inte att betala in medlemsavgiften!

Vill du bli medlem? Betala in avgiften och fyll i formuläret nedan.

Avgifter:
Enskild person: 300 kr per år
Vänföretag: 5 000 kr per år

Betalning kan ske till:
Plusgiro 130 48 74-9
Bankgiro 5562-1262

Vänföretag

Vänföretag har rätt att anmäla fritt antal medlemmar i föreningen. Företag, myndigheter, kommuner, skolor, universitet m.m. kan anmäla sig som vänföretag.

Medlemsansökan