Karin Björkman

Ledamot/kassör

Göteborg Energi AB

Karin Björkman arbetar som miljöstrateg på Göteborg Energi.

Hon har tidigare arbetat som miljöingenjör inom energi- och avfallsbranschen samt inom kemiindustrin.

karin.bjorkman@goteborgenergi.se

Johanna Lindqvist

Ordförande

Advokatfirman Lindahl KB

Johanna Lindqvist är advokat och verksam inom fastighets- och miljörättsområdet. Johanna arbetar bl.a. med biträde av verksamhetsutövare vid tillståndsprövning enligt miljöbalken.

Hon har tidigare arbetat på Havs- och vattenmyndigheten och f.d. Miljööverdomstolen.

Johanna.Lindqvist@lindahl.se

Johanna Arlinger

Ledamot

Kodeda Konsulter AB

Johanna Arlinger arbetar som miljökonsult på Kodeda Konsulter AB, främst med utredningar som rör förorenade områden och förorenade byggnader.

Tidigare har hon bl.a. arbetat på Göteborgs universitet med forskningsverksamhet kring mikroorganismer i djupa berg och grundvatten.

072-552 88 92

arlinger@kodedakonsulter.se

Anna Wilhelmsson

Ledamot

Volvo Car Corporation

Anna Wilhelmsson arbetar som miljöchef på Volvo Cars.

anna.wilhelmsson@volvocars.com

Elisabeth Lindqvist Tärneld

Suppleant

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Elisabeth Lindqvist Tärneld arbetar som länsmiljöingenjör på länsstyrelsen. Hon arbetar med tillsyn och prövning framförallt av processindustri och raffinaderier.

Hon arbetar också en del med miljöövervakning och kemikaliefrågor. Tidigare har hon arbetat i kommunal verksamhet.

010-224 46 78 / 073-660 51 78

elisabeth.lindqvist.tarneld@lansstyrelsen.se

Kristina Bernstén

Suppleant

Göteborgs Hamn AB

Kristina Bernstén arbetar som miljöingenjör inom hamnens infrastrukturavdelning och stöttar projektledarna i miljöfrågor, är med och driver hamnens miljöprövningar, uppföljningar inom projekt, muddringar och hantering av muddermassor samt vattenfrågor i stort.

Sabine Lagerberg

Suppleant

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Sabine Lagerberg är länsjurist och ordförande för Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands.

sabine.lagerberg@lansstyrelsen.se

Styrelsen

Aron Westholm

Ordförande

uridiska Institutionen Göteborgs Universitet

Aron Westholm är forskare och lärare i miljörätt vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskning rör primärt miljörättsliga frågor med ett fokus på havs- och vattenförvaltning. Aron har tidigare arbetat med miljörätt inom såväl offentlig som privat sektor.

aron.westholm@law.gu.se

Karin Björkman

Ledamot/kassör

Göteborg Energi AB

Karin Björkman arbetar som miljöstrateg på Göteborg Energi. Hon har tidigare arbetat som miljöingenjör inom energi- och avfallsbranschen samt inom kemiindustrin.

karin.bjorkman@goteborgenergi.se

Eva-britt Eklöf Petrusson

Ledamot

Havs- och vattenmyndigheten

Eva-Britt Eklöf Petrusson arbetar som enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten.

eva-britt.eklofpetrusson@havochvatten.se

Elisabeth Lindqvist Tärneld

Ledamot

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Elisabeth Lindqvist Tärneld arbetar som länsmiljöingenjör på länsstyrelsen. Hon arbetar med tillsyn och prövning framförallt av processindustri och raffinaderier. Hon arbetar också en del med miljöövervakning och kemikaliefrågor. Tidigare har hon arbetat i kommunal verksamhet.

010-224 46 78 / 073-660 51 78

elisabeth.lindqvist.tarneld@lansstyrelsen.se

Johanna Arlinger

Ledamot

Kodeda Konsulter AB

Johanna Arlinger arbetar som miljökonsult på Kodeda Konsulter AB, främst med utredningar som rör förorenade områden och förorenade byggnader. Tidigare har hon bl.a. arbetat på Göteborgs universitet med forskningsverksamhet kring mikroorganismer i djupa berg och grundvatten.

072-552 88 92

arlinger@kodedakonsulter.se

Johanna Lindqvist

Ledamot

Advokatfirman Lindahl KB

Johanna Lindqvist är advokat och verksam inom fastighets- och miljörättsområdet. Johanna arbetar bl.a. med biträde av verksamhetsutövare vid tillståndsprövning enligt miljöbalken. Hon har tidigare arbetat på Havs- och vattenmyndigheten och f.d. Miljööverdomstolen.

Johanna.Lindqvist@lindahl.se

Anna Wilhelmsson

Suppleant

Volvo Car Corporation

Anna Wilhelmsson arbetar som miljöchef på Volvo Cars.

anna.wilhelmsson@volvocars.com

Kristina Bernstén

Suppleant

Göteborgs Hamn AB

Kristina Bernstén arbetar som miljöingenjör inom hamnens infrastrukturavdelning och stöttar projektledarna i miljöfrågor, är med och driver hamnens miljöprövningar, uppföljningar inom projekt, muddringar och hantering av muddermassor samt vattenfrågor i stort.