GENOMFÖRD AKTIVITET

25

May

Ordinarie föreningsstämma och seminarium om elektrifieringens utmaningar

  Välkomna till årets föreningsstämma med föredrag och mingel! Föredragningslista: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av …

Sista anm.: 2023-05-22
Antal platser: 60
Platser kvar: 31

GENOMFÖRD AKTIVITET

27

Apr

Lunchseminarium om havsbaserad vindkraft

Fredrik Lindgren (verksjurist) och Joacim Johannesson (utredare inom havsplanering) på HaV presenterar tidigare rapportering av regeringsuppdrag om utredning om exklusiv …

Sista anm.: 2023-04-25
Antal platser: 60
Platser kvar: 27

GENOMFÖRD AKTIVITET

22

Mar

Lunchwebbinarium om förändringar i lagstiftningen kring verksamhetsområden för vatten och avlopp

Välkomna till lunchwebbinarium den 22 mars 2023 Andreas Gustavsson från Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommer att berätta om innebörden av …

Sista anm.: 2023-03-20
Antal platser: 100
Platser kvar: 73

GENOMFÖRD AKTIVITET

02

Feb

Kvällsseminarium om cirkulär ekonomi med paneldiskussion

Cirkulär ekonomi är en megatrend och en nödvändighet för att klimatmålen ska nås eftersom vår materialanvändning utgör ca 50 procent …

Sista anm.: 2023-01-29
Antal platser: 60
Platser kvar: 21

Vill du bli medlem?

Föreningen erbjuder två typer av medlemsskap; medlemsskap för enskild medlem eller vänföretag.

Aktiviteter

Föreningen anordnar sammankomster för medlemmarna med föredrag och diskussioner kring aktuella miljörättsliga frågor.

Om föreningen

Ett forum för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om miljörättsliga frågor.

Kontakt

Kontakta någon av oss i styrelsen och följ föreningen på LinkedIn.