Om Miljörättsföreningen

Västsvenska Miljörättsföreningen är ett forum för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om miljörättsliga frågor. Medlemmar i föreningen är personer och organisationer i Västsverige med intresse för miljörätt. Föreningen bildades 1997 och omfattar nu ca 200 medlemmar. Verksamheten är ideell och bygger på medlemsavgifter och deltagaravgifter från arrangemang.

• Föreningen anordnar sammankomster för medlemmarna med föredrag och diskussioner kring aktuella miljörättsliga frågor. Samarbete sker även med andra organisationer med liknande ändamål.

• Föreningen vill främja en dialog kring aktuella frågor.

• Föreningen bjuder in medlemmarna att tillsammans med styrelsen arrangera sammankomster, t ex företagsbesök eller föredrag.

• För information om evenemang och föreläsningar, anmäl er till vår maillista »