december 2023

Vätgasseminarium

Vätgasseminarium


11 december, 2023    

11:30 - 13:00

150,00kr

Den 11 december bjuder Västsvenska Miljörättsföreningen in till ett lunchseminarium på temat vätgas. På seminariet kommer Magnus Kuschel (Innovationsledare på Energikontor Väst), Lina Nyberg (projektledare [...]

Tidigare aktiviteter

november 2023

Lunchwebbinarium om handläggningen av solcellsanläggningar på mark

Lunchwebbinarium om handläggningen av solcellsanläggningar på mark

15 november, 2023    
12:00 - 13:00
Västsvenska miljörättsföreningen bjuder in till ett lunchwebbinarium om handläggningen av solcellsanläggningar på mark. Kristina Eklund, handläggare på miljöprövningsenheten, och Kristina Höök-Patriksson, strateg för länsstyrelsens arbete [...]

september 2023

Kvällsseminarium med Handelsbanken om hållbar finansiering

Kvällsseminarium med Handelsbanken om hållbar finansiering

5 september, 2023    
17:30 - 21:00
En avgörande pusselbit för att uppnå hållbar utveckling är att investeringsbeslut fattas med hänsyn till miljö- och samhällsaspekter. Frågor om hållbar finansiering har under de [...]

maj 2023

Ordinarie föreningsstämma och seminarium om elektrifieringens utmaningar

Ordinarie föreningsstämma och seminarium om elektrifieringens utmaningar

25 maj, 2023    
17:30 - 20:30
  Välkomna till årets föreningsstämma med föredrag och mingel! Föredragningslista: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av [...]

april 2023

Lunchseminarium om havsbaserad vindkraft

Lunchseminarium om havsbaserad vindkraft

27 april, 2023    
11:30 - 13:00
Fredrik Lindgren (verksjurist) och Joacim Johannesson (utredare inom havsplanering) på HaV presenterar tidigare rapportering av regeringsuppdrag om utredning om exklusiv rätt till områden för havsbaserad [...]

mars 2023

Lunchwebbinarium om förändringar i lagstiftningen kring verksamhetsområden för vatten och avlopp

Lunchwebbinarium om förändringar i lagstiftningen kring verksamhetsområden för vatten och avlopp

22 mars, 2023    
12:00 - 13:00
Välkomna till lunchwebbinarium den 22 mars 2023 Andreas Gustavsson från Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommer att berätta om innebörden av de införda förändringarna och [...]

februari 2023

Kvällsseminarium om cirkulär ekonomi med paneldiskussion

Kvällsseminarium om cirkulär ekonomi med paneldiskussion

2 februari, 2023    
17:30 - 19:00
Cirkulär ekonomi är en megatrend och en nödvändighet för att klimatmålen ska nås eftersom vår materialanvändning utgör ca 50 procent av koldioxidutsläppen. Alltfler företag och [...]

december 2022

Lunchwebbinarium om Taxonomin

Lunchwebbinarium om Taxonomin

1 december, 2022    
12:00 - 13:00
EU:s gröna taxonomiförordning - taxonomin - nämns titt som tätt. Om man googlar får man reda på att det är ett regelverk som handlar om [...]

november 2022

Kvällsseminarium - Rätt för klimatet

Kvällsseminarium - Rätt för klimatet

10 november, 2022    
17:00 - 19:30
I maj i år presenterade Klimaträttsutredningen sitt slutbetänkande "Rätt för klimatet", SOU 2022:21. Betänkandet redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag [...]

september 2022

29 sep

Kvällsseminarium - En modernare och mer effektiv miljöprövning till gagn för en grön omställning

29 september, 2022    
17:30 - 20:00
I somras presenterade Miljöprövningsutredningen sitt slutbetänkande, Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen, SOU 2022:33. Utredningens syfte var att underlätta för [...]

maj 2022

24 maj

Ordinarie föreningsstämma med föredrag om Hållbar Kemi 2030

24 maj, 2022    
17:30 - 20:30
  Välkomna till årets föreningsstämma med föredrag och mingel! Föredragningslista: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av [...]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10