Senaste LGO1 mötet

Den 15:e mars genomfördes det 11:e mötet i turordningen.

Fokus under mötesdagen handlade mycket om förhållningssätt till molntjänster och vidare diskussioner kring Windows 10 och de utmaningar landsting och kommuner står inför.

Material finns tillgängligt på sedvanlig plats.

Nästa möte är planerat till 8-9 juni.

Väl mött i juni!