Miljöförvaltningen

Laddar Karta...

Adress
Karl Johansgatan 23
GöteborgSverige


Kommande evenemang

 • Det finns inga evenemangs på denna plats.
 • Senast uppdaterad: 2016-09-07

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  25

  May

  Ordinarie föreningsstämma och seminarium om elektrifieringens utmaningar

    Välkomna till årets föreningsstämma med föredrag och mingel! Föredragningslista: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av …

  Sista anm.: 2023-05-22
  Antal platser: 60
  Platser kvar: 31

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  27

  Apr

  Lunchseminarium om havsbaserad vindkraft

  Fredrik Lindgren (verksjurist) och Joacim Johannesson (utredare inom havsplanering) på HaV presenterar tidigare rapportering av regeringsuppdrag om utredning om exklusiv …

  Sista anm.: 2023-04-25
  Antal platser: 60
  Platser kvar: 27

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  22

  Mar

  Lunchwebbinarium om förändringar i lagstiftningen kring verksamhetsområden för vatten och avlopp

  Välkomna till lunchwebbinarium den 22 mars 2023 Andreas Gustavsson från Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommer att berätta om innebörden av …

  Sista anm.: 2023-03-20
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 73

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  02

  Feb

  Kvällsseminarium om cirkulär ekonomi med paneldiskussion

  Cirkulär ekonomi är en megatrend och en nödvändighet för att klimatmålen ska nås eftersom vår materialanvändning utgör ca 50 procent …

  Sista anm.: 2023-01-29
  Antal platser: 60
  Platser kvar: 21

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  01

  Dec

  2022

  Lunchwebbinarium om Taxonomin

  EU:s gröna taxonomiförordning - taxonomin - nämns titt som tätt. Om man googlar får man reda på att det är …

  Sista anm.: 2022-11-29
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 59

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  10

  Nov

  2022

  Kvällsseminarium – Rätt för klimatet

  I maj i år presenterade Klimaträttsutredningen sitt slutbetänkande "Rätt för klimatet", SOU 2022:21. Betänkandet redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen …

  Sista anm.: 2022-11-07
  Antal platser: 40
  Platser kvar: 19

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  29

  Sep

  2022

  Kvällsseminarium – En modernare och mer effektiv miljöprövning till gagn för en grön omställning

  I somras presenterade Miljöprövningsutredningen sitt slutbetänkande, Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen, SOU 2022:33. Utredningens …

  Sista anm.: 2022-09-26
  Antal platser: 40
  Platser kvar: 2

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  24

  May

  2022

  Ordinarie föreningsstämma med föredrag om Hållbar Kemi 2030

    Välkomna till årets föreningsstämma med föredrag och mingel! Föredragningslista: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av …

  Sista anm.: 2022-05-17
  Antal platser: 60
  Platser kvar: 47

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  04

  May

  2022

  Lunchseminarium på temat tekniskt vatten – återvunnet vatten som saknar juridisk definition

  Tekniskt vatten betraktas idag som en underutnyttjad hållbarhetsresurs som kan brukas för att t.ex. minska kranvattenförbrukningen och säkra dricksvattentillgång för …

  Sista anm.: 2022-04-29
  Antal platser: 50
  Platser kvar: 14

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  08

  Mar

  2022

  Lunchseminarium på Teams om masshantering och vägledning kring avfallsbegreppet

  Lyssna på Helen Lindqvist från Naturvårdsverket när hon berättar om deras kommande vägledning kring användning av avfall för anläggningsändamål. Kommer …

  Sista anm.: 2022-03-04
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 46

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  27

  Jan

  2022

  Lunchwebbinarium om genomförande av EU:s engångsplastdirektiv

  Plast är ett funktionellt material med viktiga användningsområden i flera branscher. Den ökade användningen av plast för kortlivade produkter som …

  Sista anm.: 2022-01-25
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 56

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  28

  Oct

  2021

  ”Elen eller ålen?” Seminarium på tema omprövning av vattenkraft

  Efter en period med digitala träffar välkomnar vi nu medlemmarna till ett seminarium på Handels den 28 oktober kl 17:30! Kvällen …

  Sista anm.: 2021-10-25
  Antal platser: 50
  Platser kvar: 23

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  15

  Sep

  2021

  Lunchwebbinarium om artskyddsutredningen med Christina Olsen Lundh

  I juni lämnade Artskyddsutredningen sitt betänkande ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar” till regeringen för vidare behandling. Utredningens uppdrag …

  Sista anm.: 2021-09-13
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 21

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  25

  May

  2021

  Ordinarie föreningsstämma och föredrag Jonas Ebbesson

  Tid: Tisdag 25 maj 2021 kl. 17:30 Plats: Digitalt möte via Zoom (inloggningslänk kommer att skickas ut till samtliga anmälda) Föredragningslista: Val …

  Sista anm.: 2021-05-21
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 75

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  12

  May

  2021

  Lunchwebbinarium om EU-​domstolens förhandsavgörande i de uppmärksammade målen ”Skydda skogen”

  Den 4 mars 2021 meddelade EU-domstolen slutligen dom i de förenade målen C‑473/19 och C‑474/19, rörande begäran om förhandsavgörande från …

  Sista anm.: 2021-05-10
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 32

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  15

  Apr

  2021

  Lunchwebbinarium – Kommissionens förslag till ny Batteriförordning

  Elektrifieringen ses av många som en av de viktigaste lösningarna för att komma bort från de fossila bränslena. I framtiden …

  Sista anm.: 2021-04-13
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 71

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  30

  Mar

  2021

  Lunchwebbinarium – Hur ska vi klara klimatmålen?

  Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger allt mer. För att temperaturökningen ska vara möjlig att begränsa till …

  Sista anm.: 2021-03-26
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 100

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  10

  Mar

  2021

  Lunchwebbinarium om den nya strandskyddsutredningen (SOU 2020:78)

  I juli 2019 tillsatte regeringen en ny utredning med syfte att utreda åtgärder för att ytterligare differentiera strandskyddet eftersom behovet …

  Sista anm.: 2021-03-08
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 33

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  27

  Jan

  2021

  Lunchwebbinarium om Girjas-domen och dess betydelse för miljörätten

  Högsta domstolen avgjorde i januari 2020 det så kallade Girjas-målet som handlar om rätten till småviltsjakt och fiske på mark …

  Sista anm.: 2021-01-25
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 57

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  09

  Dec

  2020

  Lunchwebbinarium om GA Kokotts förslag till avgörande i Skydda skogen

  Inom kort kommer EU-domstolens avgörande i det uppmärksammade målet Skydda skogen där mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har begärt …

  Sista anm.: 2020-12-07
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 24

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  03

  Dec

  2020

  Lunchwebbinarium med Naturvårdsverket – Anteckningsskyldighet och rapportering av farligt avfall

  Den 1 augusti trädde en ny avfallsförordning i kraft som bl.a. utökade anteckningskraven för den som producerar farligt avfall i …

  Sista anm.: 2020-12-01
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 38

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  16

  Sep

  2020

  Lunchwebbinarium med Jan Darpö: Ömsesidig glädje och nytta? – Sverige och EU på miljörättens område

  En stor del av de svenska miljöreglerna har sin grund i EU-rätten. Sveriges miljölagstiftning har genomgått en genomgripande anpassning sedan …

  Sista anm.: 2020-09-14
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 44

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  14

  May

  2020

  Skypeseminarium: PFAS- Vad är det och vad kan man göra åt det?

  Det allmänna medvetandet väcktes när ämnen med samlingsbeteckningen PFAS 2014 hittades i höga halter i anslutning till brandövningsplatser. Ämnena används …

  Sista anm.: 2020-05-14
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 35

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  12

  May

  2020

  Ordinarie föreningsstämma

  Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen Tid: 12 maj 2020 kl. 17:30 Plats: Konferenssamtal via Skype (Skypelänk kommer att skickas ut till samtliga …

  Sista anm.: 2020-05-06
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 88

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  21

  Apr

  2020

  Skypeseminarium: Hållbarhetsstrategi och cirkulär ekonomi – hur jobbar IKEA?

  Är du intresserad av att höra hur IKEA arbetar med hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi? Välkommen på ett skypeseminarium med Per …

  Sista anm.: 2020-04-17
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 52

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  18

  Mar

  2020

  [INSTÄLLT EVENEMANG] Hållbarhetsstrategi och cirkulär ekonomi – hur jobbar IKEA?

  Är du intresserad av att få höra hur IKEA arbetar med hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi så är du välkommen på …

  Sista anm.: 2020-03-10

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  04

  Dec

  2019

  Den nya vattenförvaltningen ur domstolens perspektiv

  Välkomna på lunchföredrag med Christina Olsen Lundh! Christina är rådman vid mark- och miljödomstolen i Vänersborg och kommer att prata om …

  Sista anm.: 2019-11-29
  Antal platser: 50
  Platser kvar: Fullbokad!

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  11

  Nov

  2019

  Tema artskydd – ett kvällseminarium du inte får missa!

  Måndagen den 11 november gästas Västsvenska Miljörättsföreningen av Helene Lindahl på Naturvårdsverkets Artenhet. Helene arbetar med artskyddsfrågor sedan flera år …

  Sista anm.: 2019-11-07
  Antal platser: 100
  Platser kvar: 73

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  19

  Sep

  2019

  Studiebesök på Stena Nordic Recycling Center i Halmstad den 19 september

  Har du någon gång undrat var som händer med TV:n efter att du lämnat den på ÅVC:en? Eller vad som …

  Sista anm.: 2019-09-12
  Antal platser: 30
  Platser kvar: 14

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  16

  Apr

  2019

  Klimatanpassning i tillståndsprövningar

  För de som inte kunde vara med på länsstyrelsens konsultdag den 14 mars erbjuds nu ett nytt tillfälle att ta …

  Sista anm.: 2019-04-15
  Antal platser: 50
  Platser kvar: 32

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  14

  Mar

  2019

  Konsultdag på länsstyrelsen

  Länsstyrelsen bjuder in till konsultdag om miljöprövning Länsstyrelsen i Västra Götalands län anordnar den 14 mars 2019 en konsultdag med fokus …

  Sista anm.: 2019-03-03
  Antal platser: 130
  Platser kvar: 130

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  23

  Jan

  2019

  Nya regler i PBL igen – ett antal utmaningar

  Vi inleder årets medlemsaktiviteter med ett lunchseminarium onsdagen den 23 januari om aktuella ändringar i PBL. Med ledning av advokat …

  Sista anm.: 2019-01-18
  Antal platser: 50
  Platser kvar: 14

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  04

  Dec

  2018

  Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för kvävedioxid

  Lunchseminarium om åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för kvävedioxid Ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid i Göteborgsregionen har fastställts under 2018. Annika …

  Sista anm.: 2018-12-03
  Antal platser: 50
  Platser kvar: 31

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  20

  Nov

  2018

  Miljögifter i vatten, analyser från 2017 och 2018

  Är du intresserad av att ta del av färska resultat från miljögiftsundersökningar så kan du anmäla dig till vårt lunchseminarie den …

  Sista anm.: 2018-11-19
  Antal platser: 50
  Platser kvar: 27

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  06

  Nov

  2018

  Seminarium om processen kring slutförvaret för använt kärnbränsle

  Tisdagen den 6 november kommer advokaten Malin Wikström att informera om den pågående prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle …

  Sista anm.: 2018-11-05
  Antal platser: 40
  Platser kvar: 23

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  28

  Sep

  2018

  Nya regler för vattenmiljö och vattenkraft

  Den 1 januari 2019 införs nya regler för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska få skarpare genomslag i Sverige. Reglerna införs …

  Sista anm.: 2018-09-28
  Antal platser: 60
  Platser kvar: 2

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  17

  May

  2018

  Ordinarie föreningsstämma

  Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag och mat och dryck.   Tid: 17 maj kl. 17.30 Plats: Front Advokater, Kungstorget 2 Sista …

  Sista anm.: 2018-05-16
  Antal platser: 50
  Platser kvar: 22

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  17

  Apr

  2018

  Vägen till en grön och nära storstad – utmaningar och möjligheter

  Välkommen till frukostseminarium där du får höra om Västlänken och andra stora infrastrukturprojekt som är på gång i Göteborg Peter Wannding …

  Sista anm.: 2018-04-15
  Antal platser: 60
  Platser kvar: 30

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  07

  Feb

  2018

  After Work med Västsvenska Miljörättsföreningen

  Välkommen på miljömingel med Västsvenska Miljörättsföreningen! Kom och dela dina frågeställningar och tankar om seminarier med styrelsen, diskutera aktuella miljöfrågor med …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  17

  Jan

  2018

  Ändringar av kapitel 6 i miljöbalken-nya regler om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

  Seminarium om ändringarna i kapitel 6 i miljöbalken Annika Ryegård och Elin Andersen från Naturvårdsverket berättar om de nyligen beslutade förändringarna i …

  Sista anm.: 2018-01-16
  Antal platser: 66
  Platser kvar: Fullbokad!

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  04

  Oct

  2017

  Nya regler om invasiva främmande arter

  Välkommen att lära dig mer om vilka invasiva främmande arter vi har eller kan få i Sverige och vad som …

  Sista anm.: 2017-10-04
  Antal platser: 60
  Platser kvar: 58

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  19

  Sep

  2017

  Välkommen på ett energigivande seminarium om energieffektivisering!

  Efter seminariet kommer du att veta det senaste om vad EU gör för att främja energieffektivisering och hur Volvo Cars …

  Sista anm.: 2017-09-15
  Antal platser: 50
  Platser kvar: 35

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  10

  May

  2017

  Ordinarie Föreningsstämma

  Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag. Tid: 10 maj kl. 17.30 Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26   Sista anmälningsdag gäller för …

  Sista anm.: 2017-05-10
  Antal platser: 50
  Platser kvar: 16

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  06

  Apr

  2017

  Lunchseminarium: Luften i Göteborg

  Hur står det till med Göteborgsluften? Vi har bra luft - men klarar vi miljökvalitetsnormerna? Erik Bäck, verksamhetsutvecklare på miljöförvaltningen Göteborgs …

  Sista anm.: 2017-03-31
  Antal platser: 50
  Platser kvar: 22

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  09

  Mar

  2017

  Statusrapporter för IED anläggningar-erfarenheter och tips

  Välkommen på lunchseminarium om statusrapporter. Industriutsläppsverksamheter ska göra en statusrapport som redovisar föroreningssituationen i mark och grundvatten inom sitt verksamhetsområde. Siv Hansson från …

  Sista anm.: 2017-03-04
  Antal platser: 50
  Platser kvar: 16

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  07

  Feb

  2017

  Platsbesök på dricksvattenverket Alelyckan

  Välkomna att komma och se och lyssna på hur det går till att producera dricksvatten och vilka utmaningar som vattenverken …

  Sista anm.: 2017-02-06
  Antal platser: 30
  Platser kvar: 6

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  16

  Nov

  2016

  Mikroplaster i havet

  På senare år har problemet med mikroplast uppmärksammats allt mer. Ett bekymmer är att havets små djur får i sig …

  Sista anm.: 2016-11-15
  Antal platser: 50
  Platser kvar: 32

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  18

  Oct

  2016

  Volvo Cars bygger ny bilfabrik i Charleston, SC, USA

  Välkommen på ett seminarium som beskriver skillnaderna mellan miljölagstiftningarna i Europa/Sverige och USA, speciellt ur tillståndssynpunkt. Utgångspunkten är den nya …

  Sista anm.: 2016-10-16
  Antal platser: 50
  Platser kvar: 27

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  29

  Sep

  2016

  Projekt Terra – hur regleras saneringsåtgärder på bästa sätt?

  Välkommen på ett seminarium om det stora saneringsprojektet TERRA som pågår vid AkzoNobels anläggning i Bohus och de miljörättsliga regleringarna …

  Sista anm.: 2016-09-26
  Antal platser: 30
  Platser kvar: 3

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  17

  May

  2016

  Ekologisk kompensation – ett hett ämne!

  Kom och lyssna till forskningsuppdraget om ekologisk kompensation - ett uppdrag som handlar om hur juridik och forskning går hand i hand för …

  Sista anm.: 2016-05-14
  Antal platser: 10
  Platser kvar: 10

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  10

  May

  2016

  Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag

  Inbjudan till ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag. Plats: Clarion Post Hotell, Drottningtorget 10, Göteborg Tid: den 10 maj 2016, …

  Sista anm.: 2016-05-08
  Antal platser: 10
  Platser kvar: 9

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  25

  Feb

  2016

  After Work med Västsvenska Miljörättsföreningen

  Välkommen på miljömingel med Västsvenska Miljörättföreningen! Kom och dela dina frågeställningar och seminarie-idéer med föreningens styrelse, diskutera aktuella miljöfrågor med kollegor …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  26

  Jan

  2016

  Lunchseminarium om Bremendomen

  Den 1 juli 2015 kom ett intressant avgörande från EU-domstolen (C-461-13) som bland annat handlar om vilka skyldigheter vattendirektivet medför …

  Sista anm.: 2016-01-21
  Antal platser: 10
  Platser kvar: 10

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  14

  Dec

  2015

  Lunchseminarium den 14 december om nyheter med Seveso III-direktivet

  Blenda Weibull, Weibullkonsult, med mångårig erfarenhet av säkerhetsfrågor inom processindustrin presenterar vad förändringarna i Seveso III-direktivet innebär för företag. Nyheterna …

  Sista anm.: 2016-12-13
  Antal platser: 20
  Platser kvar: 15

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  18

  Nov

  2015

  Kvällsseminarium den 18 november apropå FN:s klimatkonferens i Paris – hur kan vi bidra

  Birgit Nielsen från Länsstyrelsen i Västra götalands län inleder med att berätta i korthet om klimatförhandlingarna. Därefter behandlar Dan Bäckström …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  09

  Sep

  2015

  Nya bullerregler – Hur påverkas industrin och bostadsbyggandet?

  Under sommaren har den nya förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggande trätt i kraft och genom ändringar i plan- och bygglagen …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  19

  May

  2015

  Ordinarie föreningsstämma med efterföljande föredrag av Jan Darpö

  Inbjudan till ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag. Plats: Hotel Avalon, Göteborg Tid: Tisdagen den 19 maj 2015, kl. 17.30 I samband …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  28

  Apr

  2015

  Skeppsbron och Marieholmsförbindelsen

  Västsvenska Miljörättsföreningen bjuder den 28 april in till seminarium och studiebesök. Vi samlas kl 16.30 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå på Kungstorget …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  28

  Apr

  2015

  Skeppsbron och Marieholmsförbindelsen

  Västsvenska Miljörättsföreningen bjuder den 28 april in till seminarium och studiebesök. Vi samlas kl 16.30 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå på Kungstorget …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  31

  Mar

  2015

  Vågar vi räkna på hållbarhet?

  För att gå från 'sustainbabbel' till hållbarhetsverkstad behöver vi ta hjälp av såväl hållbarhetsteknologi som hållbara ekonomimodeller. Det hävdar Anders …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  03

  Mar

  2015

  Ekosystemtjänster, vad är det?

  Ekosystemtjänster baseras på ekosystemens funktioner och består av produktion av varor eller tjänster som samhället är beroende av. Etappmål har …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  23

  Jan

  2015

  Artskyddet och rättssäkerheten – fortsatta utmaningar?

  Artskyddsförordningens tolkning och artskyddets betydelse vid lokalisering av exempelvis vindkraft och gruvor är omdiskuterat. Översyn av artskyddet har varit på …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  28

  Nov

  2014

  Är Göteborg redo när vattnet stiger?

  Fler skyfall, högre havsnivå och alltmer extremt väder. Klimatförändringarna drabbar globalt. Samtidigt storsatsar Göteborg på nya stadsdelar vid älven. Så vad …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  22

  Oct

  2014

  Hur tänker Mark- och miljödomstolarna i aktuella miljörättsliga frågor?

  Har du också ställt dig den frågan? Nu har du möjlighet att få svar på dina frågor när Göran Stenman, rådman på …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  25

  Sep

  2014

  I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler

  Kom och lyssna till Karolina Ardesjö Lundén som deltagit som expert i vattenverksamhetsutredningen och som till vardags arbetar som advokatfiskal …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  27

  Aug

  2014

  Studiebesök vid den nya fiskvägen vid Hedefors Vattenkraftverk

  Få inblick i omprövningsprocessen av vattendomen och se den nya fiskvägen vid Hedefors vattenkraftverk! Bakgrunden är att Kammarkollegiet ansökte om omprövning av …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  08

  May

  2014

  Ordinarie föreningsstämma den 8 maj 2014 med efterföljande föredrag

  Inbjudan till ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag. Plats: Hotel Riverton Göteborg, Stora Badhusgatan 26, Göteborg Tid: Torsdagen den 8 maj …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  22

  Apr

  2014

  Hur bestäms BAT eller ’Vad sysslar de med i Sevilla?’

  Kvällsseminarium på Palace i Brunnsparken kl. 17.30 den 22 april 2014 med Eva Blixt, Jernkontoret, om Sevilla-processen. Genom Industriutsläppsdirektivet (IED) skall BAT-slutsatserna i …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  18

  Feb

  2014

  Studiebesök på Göteborg Landvetter flygplats

  Den 18 februari bjuder Göteborg Landvetter flygplats in Västsvenska Miljörättsföreningens medlemmar till ett studiebesök! Vi kommer att få titta på flygplatsens anläggningar, bl.a. den …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  27

  Jan

  2014

  Havsplanering – hur, för vem, av vem och när?

  Regeringen har under hösten lagt ett förslag till lagstiftning om havsplanering. Även kommissionen har lagt fram ett förslag om direktiv …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  02

  Dec

  2013

  Tillämpningen av ekologiska miljökvalitetsnormer i tillstånd och tillsyn

  Måndagen den 2 december 2013 kl. 17.30 bjuder Västsvenska Miljörättsföreningen och Handelshögskolan i Göteborg in till ett seminarium om de ekologiska …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  24

  Sep

  2013

  Studiebesök med båtutflykt i Göteborgs Hamn

  Västsvenska Miljörättsföreningen har nöjet att tillsammans med Göteborgs Hamn bjuda medlemmarna på en spännande båtutflykt! Åsa Wilske, Miljöchef Göteborgs Hamn, kommer …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  03

  Sep

  2013

  Avfallsforskning – vägen till ett hållbart samhälle

  Restaurang Palace den 3 september 2013 kl. 12.00 Västsvenska Miljörättsföreningen inbjuder till ett lunchseminarium där Christer Forsgren, adjungerad professor på Chalmers och …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  16

  May

  2013

  Ordinarie föreningsstämma den 16 maj 2013 med seminarium om framtidens energiförsörjning

  Inbjudan till ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande seminarium om Framtidens energiförsörjning med Tomas Kåberger. Plats: Handelshögskolan, Volvo-salen Tid: Torsdagen den …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  23

  Apr

  2013

  Implementeringen av Industriemissionsdirektivet (IED) och Sevillaprocesen

  Välkommen den 23 april kl. 17.30 till Länsstyrelsens Hörsal, Stora Badhusgatan 2, på ett sammarrangemang mellan Västsvenska Miljörättsföreningen och Länsstyrelsen …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  31

  Jan

  2013

  Hur ser Göteborg ut i framtiden?

  Kom och lyssna och diskutera med Björn Siesjö, Göteborgs stads stadsarkitekt. Björn leder arbetet med visioner och strategier för stadsutvecklingen och …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  17

  Jan

  2013

  Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö

  Det ställs flera krav på en delegation för att ett straffrättsligt ansvar för t.ex. yttre miljö och arbetsmiljö ska överflyttas …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  13

  Nov

  2012

  Inbjudan till lunchseminarium den 13 november 2012

  Nya miljöprövningsdelegationer – presentation av skillnaderna och avsikten med förändringen Ny förordning om miljöprövningsdelegationer Från och med den 1 juni 2012 gäller en …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  15

  Oct

  2012

  Förändrad spelplan vid intresseavvägningar mellan renskötseln och andra ändamål

  I oktober 2010 höll advokat Camilla Wikland och jur. kand. Karl Larsson från Gärde Wesslau Advokatbyrå ett föredrag om sina …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  24

  Sep

  2012

  Aktuellt om REACH

  Västsvenska miljörättsföreningen har nöjet att hälsa medlemmarna välkomna till en intressant kvällssammankomst om frågorna kring förordningen om Reach. Det har nu …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  07

  May

  2012

  Föreningsstämma

  Kallelse Till ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag om Havs- och vattenmyndighetens verksamhet med generaldirektör Björn Risinger. Plats:      Havs- och …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  25

  Apr

  2012

  Studiebesök på Ringhals

  Den 25 april besöker Västsvenska Miljörättsföreningen Ringhals. Besöket inleds med en introduktion till Ringhals, utställning och filmvisning. Därefter blir det en …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  09

  Feb

  2012

  Vilka krav kommer till följd av nytt direktiv om industriutsläpp?

  Föreningen har nöjet att hälsa medlemmarna välkomna till en intressant kvällssammankomst där utredaren Ulla Bergendal tillsammans med utredningssekreterarna Therese Sandin …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  26

  Jan

  2012

  Västsvenska infrastrukturpaketet för en livligare stad

  Föreningen har nöjet att hälsa medlemmarna välkomna till en intressant kvällssammankomst där Lars-Bertil Ekman från Stadsledningskontoret kommer att tala om …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  27

  Oct

  2011

  Lunchseminarium om havsplanering

  Den 27 oktober kommer Axel Wenblad till föreningen och berättar om förslaget till ny lag om havsplanering. Axel har varit …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  27

  Sep

  2011

  Studiebesök på SKF i Göteborg

  Västsvenska Miljörättsföreningen besöker SKF:s anläggningar i Gamlestaden, Göteborg. Besöket inleds med en allmän presentation av SKF och dess verksamhet och en …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  13

  Sep

  2011

  Ingvar Persson om kärnkraftens utveckling och påverkan på lagstiftningen

  Den 13 september berättar Ingvar Persson, sakkunnig i Kärnavfallsrådet och f.d. chefsjurist på Statens kärnkraftsinspektion, om de politiska ställningstagandena till …

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  27

  May

  2011

  Hur arbetar mark- och miljödomstolen?

  Den 27 maj berättar Gunnar Barrefors, miljöråd vid mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt om arbetet i domstolen.  

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  11

  May

  2011

  Årsmötet den 11 maj med Anna-Lena Rosengardten Miljööverdomstolen som berättar om villkorsskrivning

  Anna Lena Rosengardten, miljöråd vid Miljööverdomstolen berättar om villkorsskrivning och de senaste domarna om efterbehandling från Miljööverdomstolen  

  GENOMFÖRD AKTIVITET

  18

  Mar

  2011

  EU-rätt, 18 mars

  Christina Olsen-Lundh vid Göteborgs Universitet berättar bla om de olika institutionernas roll och hur olika typer av rättsakter inverkar på …