Förvaltnings- och revisionsberättelse avseende 2016