När

18 januari, 2024    
17:30 - 20:00

Bokningar

Bokning stängd

Västsvenska miljörättsföreningen bjuder in till årets första kvällsseminarium och vi börjar med att mottagaren av 2023 års uppsatsstipendium, Axel Halvarsson, presenterar sin uppsats för oss.

Uppsatsen ”Vattenmiljö eller vattenkraft – En analys av ramvattendirektivets implementering till följd av den nationella omprövningen av vattenkraft” består i en kvalitativ analys av de ansökningar om moderna miljövillkor som hösten 2022 hade inkommit inom ramen för den nationella planen för omprövning av vattenkraften. Genom analysen av ansökningarna visar uppsatsen på svårigheter som kvarstår eller har uppstått avseende uppnåendet av miljömålen, specifikt kopplat till verksamhetsutövarnas egna ansökningar och strategier för att bevara elproduktion samtidigt som vattenmiljön förbättras. Uppsatsen undersöker också till viss del hur svensk rätt kopplat till miljökvalitetsnormer förstås och tillämpas av verksamhetsutövarna.

Motiveringen till beslutet att ge Axel stipendiet lyder som följer:

Bra och relevanta frågeställningar som också besvaras i möjlig mån med hänsyn till förutsättningarna
Strukturerad arbetsmetod som också är noggrant beskriven
Studenten har satt sig in i ett komplext ämne såsom det svenska energisystemet och vattenkraftens roll i detta samt vattenkraftens påverkan på vattenmiljön
Studenten har också gått igenom ett gediget underlag i form av ett stort antal tillståndsansökningar.

Efter seminariet bjuds på en lättare måltid och dryck.

Kostnad: 150 kr för enskilda medlemmar (anställda på föreningens vänföretag går gratis).

Deltagaravgift betalas in på föreningens bankgiro 5562-1262 eller plusgiro 130 48 74-9 innan evenemanget.

Plats: First G Hotel, Nils Ericssonplatsen 4

Kontaktperson för seminariet är Aron Westholm, aron.westholm@law.gu.se

Varmt välkomna!

Var

First Hotel G
Nils Ericsonsplatsen 4, Göteborg
Laddar Karta...

Västsvenska miljörättsföreningen bjuder in till årets första kvällsseminarium och vi börjar med att mottagaren av 2023 års uppsatsstipendium, Axel Halvarsson, presenterar sin uppsats för oss.

Uppsatsen ”Vattenmiljö eller vattenkraft – En analys av ramvattendirektivets implementering till följd av den nationella omprövningen av vattenkraft” består i en kvalitativ analys av de ansökningar om moderna miljövillkor som hösten 2022 hade inkommit inom ramen för den nationella planen för omprövning av vattenkraften. Genom analysen av ansökningarna visar uppsatsen på svårigheter som kvarstår eller har uppstått avseende uppnåendet av miljömålen, specifikt kopplat till verksamhetsutövarnas egna ansökningar och strategier för att bevara elproduktion samtidigt som vattenmiljön förbättras. Uppsatsen undersöker också till viss del hur svensk rätt kopplat till miljökvalitetsnormer förstås och tillämpas av verksamhetsutövarna.

Motiveringen till beslutet att ge Axel stipendiet lyder som följer:

Bra och relevanta frågeställningar som också besvaras i möjlig mån med hänsyn till förutsättningarna
Strukturerad arbetsmetod som också är noggrant beskriven
Studenten har satt sig in i ett komplext ämne såsom det svenska energisystemet och vattenkraftens roll i detta samt vattenkraftens påverkan på vattenmiljön
Studenten har också gått igenom ett gediget underlag i form av ett stort antal tillståndsansökningar.

Efter seminariet bjuds på en lättare måltid och dryck.

Kostnad: 150 kr för enskilda medlemmar (anställda på föreningens vänföretag går gratis).

Deltagaravgift betalas in på föreningens bankgiro 5562-1262 eller plusgiro 130 48 74-9 innan evenemanget.

Plats: First G Hotel, Nils Ericssonplatsen 4

Kontaktperson för seminariet är Aron Westholm, aron.westholm@law.gu.se

Varmt välkomna!

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.