När

26 januari, 2012    
00:00

Var

Miljöförvaltningen
Karl Johansgatan 23, Göteborg
Laddar Karta...

Föreningen har nöjet att hälsa medlemmarna välkomna till en intressant kvällssammankomst där Lars-Bertil Ekman från Stadsledningskontoret kommer att tala om Västsvenska infrastrukturpaketet.

Med start nu och de kommande decennierna planeras en rad infrastruktursatsningar som bidrar till att bygga ett attraktivt och hållbart Västsverige. Satsningarna ska medverka till att skapa en större arbetsmarknad och främja sysselsättning och tillväxt i regionen. Infrastruktursatsningarna ska även bidra till att bromsa trafikens negativa påverkan på miljön och minska sårbarheten i infrastrukturen.

I det Västsvenska paketet ingår en rad projekt. Framför allt handlar det om en kraftigt ökad kollektivtrafik, en väl fungerande järnväg, nya vägprojekt och bättre förutsättningar för cyklister. Lars-Bertil kommer att tala om varför det har blivit ett infrastrukturprojekt och vad som ingår i det. Vidare kommer att diskuteras rättsliga hinder, tidsplan, finansiering.

Seminariet äger rum den 26 januarui, kl 17:30 till ca 19:30, hos Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23 i Majorna.

Spårvagn 3 och 9 hållplats Kaptensgatan

Enklare förtäring serveras.

Seminariet kostar 100 kronor,  som sätts in på föreningens bankgiro 5562-1262 eller postgiro 130 48 74-9

Anmälan om deltagande senast den 24 januari.

För anmälan efter den 24/1 ring Helena Emanuelsson, 0707 612 706