När

19 september, 2017    
17:30 - 20:00

Bokningar

Bokning stängd

Efter seminariet kommer du att veta det senaste om vad EU gör för att främja energieffektivisering och hur Volvo Cars har gjort energieffektivisering till en prioriterad fråga med resultat som år efter år visar att för varje krona som företaget satsar i resurser och investeringar erhålls en kostnadsbesparing på 10 gånger så mycket.

2012 trädde Energieffektiviseringsdirektivet i kraft som syftar till att ge en gemensam ram för att främja energieffektivisering inom EU för att nå målet om 20 procent primärenergibesparing år 2020. Som en del i att svara upp mot kraven i direktivet inrättade Sverige lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) med krav om att stora företag ska göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Allt om detta och hur svenska företag valt att genomföra dessa kartläggningar kommer Björn Rinde, energiexpert från ÅF att prata om.

Volvo Cars har i snart 10 år arbetat aktivt med att effektivisera energianvändningen på sina fabriker. Med sina lokala energiteam med dedikerade resurser för att spara energi visar Volvo Cars år efter år upp fina besparingsresultat. Energieffektivisering är en prioriterad fråga i företaget, och på seminariet kommer Carolin Hagelberg, energispecialist på Volvo Cars att berätta om Volvo Cars kontinuerliga energiarbete, nyckelfaktorerna till att Volvo Cars år efter år kan visa stora besparingsresultat samt hur Volvo Cars valt att arbeta för att svara upp mot kraven i EKL.

Efter seminariet serveras en enklare måltid med tillfälle till erfarenhetsutbyte och trevligt umgänge.

Välkomna!

Var

Front Advokater
Kungstorget 2, Göteborg
Laddar Karta...

Efter seminariet kommer du att veta det senaste om vad EU gör för att främja energieffektivisering och hur Volvo Cars har gjort energieffektivisering till en prioriterad fråga med resultat som år efter år visar att för varje krona som företaget satsar i resurser och investeringar erhålls en kostnadsbesparing på 10 gånger så mycket.

2012 trädde Energieffektiviseringsdirektivet i kraft som syftar till att ge en gemensam ram för att främja energieffektivisering inom EU för att nå målet om 20 procent primärenergibesparing år 2020. Som en del i att svara upp mot kraven i direktivet inrättade Sverige lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) med krav om att stora företag ska göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Allt om detta och hur svenska företag valt att genomföra dessa kartläggningar kommer Björn Rinde, energiexpert från ÅF att prata om.

Volvo Cars har i snart 10 år arbetat aktivt med att effektivisera energianvändningen på sina fabriker. Med sina lokala energiteam med dedikerade resurser för att spara energi visar Volvo Cars år efter år upp fina besparingsresultat. Energieffektivisering är en prioriterad fråga i företaget, och på seminariet kommer Carolin Hagelberg, energispecialist på Volvo Cars att berätta om Volvo Cars kontinuerliga energiarbete, nyckelfaktorerna till att Volvo Cars år efter år kan visa stora besparingsresultat samt hur Volvo Cars valt att arbeta för att svara upp mot kraven i EKL.

Efter seminariet serveras en enklare måltid med tillfälle till erfarenhetsutbyte och trevligt umgänge.

Välkomna!

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.