När

27 augusti, 2014    
00:00

Var

Ställverket
Hedeforsvägen 9, Hedefors
Laddar Karta...

Få inblick i omprövningsprocessen av vattendomen och se den nya fiskvägen vid Hedefors vattenkraftverk!

Bakgrunden är att Kammarkollegiet ansökte om omprövning av villkoren för kraftverket i syfte att möjliggöra fiskvandring förbi verket. Konsekvensen av domen i Mark- och miljööverdomstolen är att verksamhetsutövaren bl a ålagts att bygga en fiskväg i form av ett omlöp med en reglerad minsta avtappning, att anlägga en ny strandskoning, att bygga om is-utskovet samt att installera fingaller uppströms turbinintaget.

Arrangemanget inleds med ett guidat platsbesök vid fiskvägen, där vi får se utfallet av domen i form av de åtgärder som genomförts. Därefter går vi in i en närliggande lokal för att höra Länsstyrelsen berätta om vattenvårdsprojektet och få ta del av verksamhetsutövarens, Lerum Fjärrvärmes, syn på ärendet och vilka konsekvenser domen fått för dem.

Medverkar gör:

  • Stefan Larsson, biolog som är engagerad i fiskevården i Säveåns vattensystem
  • Lennart Olsson, Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Västra Götaland
  • Håkan Danielsson, VD Lerum Fjärrvärme

I samband med aktiviteten bjuds en lättare måltid.

Föreningens kontaktperson för aktiviteten är: Elisabet Stadler

Varmt välkommen!