När

18 februari, 2014    
00:00

Den 18 februari bjuder Göteborg Landvetter flygplats in Västsvenska Miljörättsföreningens medlemmar till ett studiebesök!

Vi kommer att få titta på flygplatsens anläggningar, bl.a. den relativt nyanlagda dagvattenanläggningen, brandövningsplatsen och göra ett besök i flygledartornet.

Vi kommer därefter att få en föredragning av flygplatsens miljöchef Maria Gelin som kommer att berätta om flygplatsens verksamhet, de utmaningar verksamheten står inför på kort- och lång sikt vad gäller att minska miljöpåverkan från verksamheten och hur flygplatsen arbetar med dessa frågor. Malin Wikström som är flygplatsens juridiska ombud i den tillståndsprocess som pågår i mark- och miljödosmtolen berättar tillsammans med Maria Gelin om de frågor som är centrala i tillståndsprövningen.

Flygplatsen söker ett nytt miljötillstånd för att kunna möta den förväntade efterfrågan under den kommande 30-årsperioden. Tillståndsprövningen rör ett flertal relevanta frågeställningar, bl.a. tillståndets omfattning, redovisning av följdverksamheter och villkorsreglering. Vad gäller villkorsreglering är frågan om reglering av följdverksamheter och villkorens tydlighet och uppföljbarhet föremål för diskussioner.

OBS! Vid anmälan ange namn och personnummer. Detta endast för att Swedavia måste veta identiteten på de personer som vistas inom det säkerhetsskyddade området och om vi får informationen i förväg kan vi förbereda besöket så det går snabbare i säkerhetskontrollen. Om ni inte vill lämna personnumret i samband med anmälan kan ni maila det separat till Malin Wikström,malin.wikstrom@garde.se

Glöm inte att ta med godkänd id-handling (körkort eller pass) för besöket på flygplatsens säkerhetsskyddade anläggningar.

I samband med presentationerna bjuds på en lättare förtäring.

Det finns parkeringsmöjligheter vid Swedavias lokaler (Flygeln) för den som kommer med bil. För att komma till Flygeln kör man förbi terminalen och rundar parkeringshuset och innan man kommer fram till bensinstationen finns en infart till höger.