När

6 november, 2018    
17:30 - 20:00

Bokningar

Bokning stängd

Tisdagen den 6 november kommer advokaten Malin Wikström att informera om den pågående prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark. Malin företräder Östhammars kommun, den kommun som slutförvaret är tänkt att läggas i. Domstolsförhandlingarna pågick 22 dagar under hösten 2017 och mark- och miljödomstolen har nu överlämnat ett yttrande till regeringen som ska fatta beslut i tillåtlighetsfrågan. Deponering av kärnbränsle förväntas pågå i cirka 50 år och sedan ska förvaret förslutas och är efter förslutning inte tänkt att övervakas. Vad gäller säkerhet ska prövningen ta höjd för 1 000 år, 100 000 år och 1 miljon år.

Malin kommer att berätta för oss om några av de många juridiska utmaningar som uppstått i samband med prövningen, såsom tillstånds omfattning och avgränsning samt rättskraft. Miljöbalkens begränsningar och den politiska dimensionen i denna typ av process kommer att beröras.

I samband med seminariet bjuds på enklare mat och dryck. Föredraget kommer att ske kvällstid och vara på Front Advokaters kontor på Kungstorget 2.

Välkomna!

Kontaktperson vid eventuella frågor: Hannes Sentek, tel: 0761102091, e-post: hannes.sentek@front.law

Var

Front Advokater
Kungstorget 2, Göteborg
Laddar Karta...

Tisdagen den 6 november kommer advokaten Malin Wikström att informera om den pågående prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark. Malin företräder Östhammars kommun, den kommun som slutförvaret är tänkt att läggas i. Domstolsförhandlingarna pågick 22 dagar under hösten 2017 och mark- och miljödomstolen har nu överlämnat ett yttrande till regeringen som ska fatta beslut i tillåtlighetsfrågan. Deponering av kärnbränsle förväntas pågå i cirka 50 år och sedan ska förvaret förslutas och är efter förslutning inte tänkt att övervakas. Vad gäller säkerhet ska prövningen ta höjd för 1 000 år, 100 000 år och 1 miljon år.

Malin kommer att berätta för oss om några av de många juridiska utmaningar som uppstått i samband med prövningen, såsom tillstånds omfattning och avgränsning samt rättskraft. Miljöbalkens begränsningar och den politiska dimensionen i denna typ av process kommer att beröras.

I samband med seminariet bjuds på enklare mat och dryck. Föredraget kommer att ske kvällstid och vara på Front Advokaters kontor på Kungstorget 2.

Välkomna!

Kontaktperson vid eventuella frågor: Hannes Sentek, tel: 0761102091, e-post: hannes.sentek@front.law

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.