När

29 september, 2016    
17:30 - 21:00

Bokningar

Bokning stängd

Välkommen på ett seminarium om det stora saneringsprojektet TERRA som pågår vid AkzoNobels anläggning i Bohus och de miljörättsliga regleringarna kring förelagda saneringsåtgärder!

Projektet har lång historia som började redan 1986 genom en begäran från länsstyrelsen i Älvsborgs län till Statens Naturvårdsverk att ta upp frågan att ompröva villkoren för Eka Nobels verksamhet i Bohus.

En del i omprövningsärendet kom att hantera det faktum att marken i Bohus innehåller historiska föroreningar, varav kvicksilver och dioxiner är de allvarligaste.

Mark- och miljödomstolen meddelade så småningom en miljödom som innebär att AkzoNobel ska sanera delar av industriområdet i Bohus från dessa föroreningar. Saneringen sker under pågående verksamhet och skall enligt 2013 års miljödom vara klar 2026.

Projekt Terra startade hösten 2013 och innebär i korthet att AkzoNobel inom två områden på siten gräver upp och transporterar bort förorenade jordmassor till godkända mottagningsanläggningar. En tät skyddsbarriär byggs mot Göta älv. Barriären kommer att hindra förorenat grundvatten att läcka ut i älven.

Kom och lyssna till Charlotte Björnsdotter Lundgren, Director Legal Nordics, AkzoNobel Legal Group och Evalotta Stolt, Senior Envionmental Specialist, som berättar mer om projektet!

Är du nyfiken på projektet redan nu, kan du läsa mer om det här: https://www.akzonobel.com/terra/projekt/

Efter seminariet bjuds det på en enklare måltid med tillfälle till erfarenhetsutbyte och trevligt umgänge.

Föreningens kontaktperson för seminariet är:
Elisabet Stadler, 070-637 19 07

Varmt välkommen!

 

Var

Handelshögskolan (vån 4, sal E43)
Vasagatan 1, Göteborg
Laddar Karta...

Välkommen på ett seminarium om det stora saneringsprojektet TERRA som pågår vid AkzoNobels anläggning i Bohus och de miljörättsliga regleringarna kring förelagda saneringsåtgärder!

Projektet har lång historia som började redan 1986 genom en begäran från länsstyrelsen i Älvsborgs län till Statens Naturvårdsverk att ta upp frågan att ompröva villkoren för Eka Nobels verksamhet i Bohus.

En del i omprövningsärendet kom att hantera det faktum att marken i Bohus innehåller historiska föroreningar, varav kvicksilver och dioxiner är de allvarligaste.

Mark- och miljödomstolen meddelade så småningom en miljödom som innebär att AkzoNobel ska sanera delar av industriområdet i Bohus från dessa föroreningar. Saneringen sker under pågående verksamhet och skall enligt 2013 års miljödom vara klar 2026.

Projekt Terra startade hösten 2013 och innebär i korthet att AkzoNobel inom två områden på siten gräver upp och transporterar bort förorenade jordmassor till godkända mottagningsanläggningar. En tät skyddsbarriär byggs mot Göta älv. Barriären kommer att hindra förorenat grundvatten att läcka ut i älven.

Kom och lyssna till Charlotte Björnsdotter Lundgren, Director Legal Nordics, AkzoNobel Legal Group och Evalotta Stolt, Senior Envionmental Specialist, som berättar mer om projektet!

Är du nyfiken på projektet redan nu, kan du läsa mer om det här: https://www.akzonobel.com/terra/projekt/

Efter seminariet bjuds det på en enklare måltid med tillfälle till erfarenhetsutbyte och trevligt umgänge.

Föreningens kontaktperson för seminariet är:
Elisabet Stadler, 070-637 19 07

Varmt välkommen!

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.