När

7 februari, 2017    
15:30 - 18:00

Bokningar

Bokning stängd

Välkomna att komma och se och lyssna på hur det går till att producera dricksvatten och vilka utmaningar som vattenverken står inför och hur dricksvattenförsörjningen kan säkras på kort och lång sikt. Alelyckan är ett av de två vattenverk som producerar dricksvatten för bland annat Göteborgs stad.

Maria Wikström, enhetschef för Alelyckans vattenverk, kommer berätta om hur dricksvatten produceras i Göteborg och vilka utmaningar vattenverken står inför. Lena Blom som arbetar med strategisk planering vid Kretslopp och vatten och adjungerad professor vid WET Chalmers, lyfter frågor om hur vi kan säkra dricksvattenförsörjningen på kort och lång sikt. Att beakta är bland annat vilken påverkan som kan riskera att uppstå på Vattenskyddsområdet Göta älv och hur konkurrensen med exploatering av andra verksamheter och andra intressenter kan hanteras.

Vid besöket bjuds på fika.

Välkomna!

Föreningens kontaktperson för besöket är:
Malin Wikström, tel. 0733-940436

Hitta hit med kollektivtrafik (kontrollera gärna resväg aktuell dag):
Kl. 14.36 11:ans spårvagn till Gamlestadstorget, Läge B
Kl. 14:52 buss 78 mot Eriksbo, avstigning vattenverket

 

 

 

 

Var

Alelyckans vattenverk
Gamlestadsvägen 315, Göteborg
Laddar Karta...

Välkomna att komma och se och lyssna på hur det går till att producera dricksvatten och vilka utmaningar som vattenverken står inför och hur dricksvattenförsörjningen kan säkras på kort och lång sikt. Alelyckan är ett av de två vattenverk som producerar dricksvatten för bland annat Göteborgs stad.

Maria Wikström, enhetschef för Alelyckans vattenverk, kommer berätta om hur dricksvatten produceras i Göteborg och vilka utmaningar vattenverken står inför. Lena Blom som arbetar med strategisk planering vid Kretslopp och vatten och adjungerad professor vid WET Chalmers, lyfter frågor om hur vi kan säkra dricksvattenförsörjningen på kort och lång sikt. Att beakta är bland annat vilken påverkan som kan riskera att uppstå på Vattenskyddsområdet Göta älv och hur konkurrensen med exploatering av andra verksamheter och andra intressenter kan hanteras.

Vid besöket bjuds på fika.

Välkomna!

Föreningens kontaktperson för besöket är:
Malin Wikström, tel. 0733-940436

Hitta hit med kollektivtrafik (kontrollera gärna resväg aktuell dag):
Kl. 14.36 11:ans spårvagn till Gamlestadstorget, Läge B
Kl. 14:52 buss 78 mot Eriksbo, avstigning vattenverket

 

 

 

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.