När

10 maj, 2017    
17:30 - 19:00

Bokningar

Bokning stängd

Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag.

Tid: 10 maj kl. 17.30

Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26

 

Sista anmälningsdag gäller för mat och dryck. För närvaro vid föreningsstämman krävs ingen föranmälan.

Föredragningslista:

 1. val ordförande på stämman
 2. val av sekreterare på stämman
 3. val av två justeringsmän på stämman
 4. förteckning över närvarande medlemmar
 5. fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. fastställande av föredragningslista
 7. styrelsens och revisorernas berättelse
 8. ansvarsfrihet för styrelsen
 9. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 10. fastställande av avgifter
 11. val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppelanter
 12. val av revisor och revisorssuppleant
 13. val av tre personer till valberedning
 14. övriga frågor

 

Efter genomför föreningsstämma kommer rådman Christina Olsen Lund vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt att berätta om aktuell miljörättspraxis och Weserdomens genomslag i svensk praxis.

Välkomna!

Var

Hotel Riverton
Stora Badhusgatan 26, Göteborg
Laddar Karta...

Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag.

Tid: 10 maj kl. 17.30

Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26

 

Sista anmälningsdag gäller för mat och dryck. För närvaro vid föreningsstämman krävs ingen föranmälan.

Föredragningslista:

 1. val ordförande på stämman
 2. val av sekreterare på stämman
 3. val av två justeringsmän på stämman
 4. förteckning över närvarande medlemmar
 5. fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. fastställande av föredragningslista
 7. styrelsens och revisorernas berättelse
 8. ansvarsfrihet för styrelsen
 9. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 10. fastställande av avgifter
 11. val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppelanter
 12. val av revisor och revisorssuppleant
 13. val av tre personer till valberedning
 14. övriga frågor

 

Efter genomför föreningsstämma kommer rådman Christina Olsen Lund vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt att berätta om aktuell miljörättspraxis och Weserdomens genomslag i svensk praxis.

Välkomna!

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.