Ordinarie föreningsstämma och seminarium om elektrifieringens utmaningar

När

25 maj, 2023    
17:30 - 20:30

Bokningar

Bokning stängd

 

Välkomna till årets föreningsstämma med föredrag och mingel!

Föredragningslista:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän på stämman
4. Förteckning över närvarande medlemmar
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av föredragningslista
7. Styrelsens och revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
10. Fastställande av avgifter
11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av tre personer till valberedning
14. Övriga frågor

Efter genomförd föreningsstämma kommer Therese Caesar från Göteborg Energi Nät AB berätta om elnätets utmaningar, ökat effektbehov, hur flexibilitet är en lösning och hur en flexmarknad är ett verktyg. Therese kommer att göras sällskap av Christoffer Schumacher, Teknisk Specialist på Affärsområde Batterier på Stena Recycling, som kommer att prata om den batteriåtervinningsanläggning som bolaget skall ta i drift inom kort i Halmstad.

Efter föredraget bjuds på en lättare måltid och mingel som avslutas ca kl 20:30. Ange behov av specialkost i kommentarsfältet.

Föreningens kontaktperson för stämman är Aron Westholm, aron.westholm@law.gu.se

Varmt välkomna!

Förutom föreningsstämman har det blivit den tiden på året då medlemsavgiften ska betalas för fortsatt medlemskap i föreningen.

För enskild medlem är avgiften även i år 300 kr och för vänföretag 5 000 kr. Betalning görs på vårt Bankgiro 5562-1262 eller Plusgiro 130 48 74-9 senast den 23 maj. Ange för vem/vilka inbetalningen gäller.

För vänföretagen kan vi ställa ut en faktura. Om ni önskar det så hör av er direkt till föreningens kassör på carl.hagberg@stenametall.se (för enskilda medlemmar har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda fakturering).

 

Var

First Hotel G
Nils Ericsonsplatsen 4, Göteborg
Laddar Karta...

 

Välkomna till årets föreningsstämma med föredrag och mingel!

Föredragningslista:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän på stämman
4. Förteckning över närvarande medlemmar
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av föredragningslista
7. Styrelsens och revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
10. Fastställande av avgifter
11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av tre personer till valberedning
14. Övriga frågor

Efter genomförd föreningsstämma kommer Therese Caesar från Göteborg Energi Nät AB berätta om elnätets utmaningar, ökat effektbehov, hur flexibilitet är en lösning och hur en flexmarknad är ett verktyg. Therese kommer att göras sällskap av Christoffer Schumacher, Teknisk Specialist på Affärsområde Batterier på Stena Recycling, som kommer att prata om den batteriåtervinningsanläggning som bolaget skall ta i drift inom kort i Halmstad.

Efter föredraget bjuds på en lättare måltid och mingel som avslutas ca kl 20:30. Ange behov av specialkost i kommentarsfältet.

Föreningens kontaktperson för stämman är Aron Westholm, aron.westholm@law.gu.se

Varmt välkomna!

Förutom föreningsstämman har det blivit den tiden på året då medlemsavgiften ska betalas för fortsatt medlemskap i föreningen.

För enskild medlem är avgiften även i år 300 kr och för vänföretag 5 000 kr. Betalning görs på vårt Bankgiro 5562-1262 eller Plusgiro 130 48 74-9 senast den 23 maj. Ange för vem/vilka inbetalningen gäller.

För vänföretagen kan vi ställa ut en faktura. Om ni önskar det så hör av er direkt till föreningens kassör på carl.hagberg@stenametall.se (för enskilda medlemmar har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda fakturering).

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.