När

25 maj, 2021    
17:30 - 19:30

Bokningar

Bokning stängd

Tid: Tisdag 25 maj 2021 kl. 17:30

Plats: Digitalt möte via Zoom (inloggningslänk kommer att skickas ut till samtliga anmälda)

Föredragningslista:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän på stämman
 4. Förteckning över närvarande medlemmar
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens och revisorernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 10. Fastställande av avgifter
 11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av tre personer till valberedning
 14. Övriga frågor

Efter genomförd föreningsstämma har vi nöjet att lyssna på professor Jonas Ebbessons föredrag om klimatprocesser mot stater och miljöfarliga verksamheter.

Föredraget kommer att ge oss en inblick i vad klimatprocesserna handlar om, vilka aktörer som driver dem och i vilka sammanhang dessa uppmärksammade processer kan förutses öka även i Sverige.

Vi avrundar kvällen senast kl 19:30.

Sista dagen för anmälan är den 21 maj.

Varmt välkomna!

Styrelsen

 

Tid: Tisdag 25 maj 2021 kl. 17:30

Plats: Digitalt möte via Zoom (inloggningslänk kommer att skickas ut till samtliga anmälda)

Föredragningslista:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän på stämman
 4. Förteckning över närvarande medlemmar
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens och revisorernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 10. Fastställande av avgifter
 11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av tre personer till valberedning
 14. Övriga frågor

Efter genomförd föreningsstämma har vi nöjet att lyssna på professor Jonas Ebbessons föredrag om klimatprocesser mot stater och miljöfarliga verksamheter.

Föredraget kommer att ge oss en inblick i vad klimatprocesserna handlar om, vilka aktörer som driver dem och i vilka sammanhang dessa uppmärksammade processer kan förutses öka även i Sverige.

Vi avrundar kvällen senast kl 19:30.

Sista dagen för anmälan är den 21 maj.

Varmt välkomna!

Styrelsen

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.