När

19 maj, 2015    
17:30 - 20:00

Var

Hotel Avalon
Kungstorget 9, Göteborg
Laddar Karta...

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag.

Plats: Hotel Avalon, Göteborg
Tid: Tisdagen den 19 maj 2015, kl. 17.30

I samband med årsmötet bjuder föreningen på räksmörgås och dryck.

Sista anmälningsdag gäller för mat och dryck. Endast deltagande vid stämman behöver ingen föranmälan.

 

Föredragningslista:
1. Val av ordförande på stämman
2. Val av sekreterare på stämman
3. Val av två justeringsmän på stämman
4. Förteckning över närvarande medlemmar
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av föredragningslista
7. Styrelsens och revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
10. Fastställande av avgifter
11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av tre personer till valberedning
14. Övriga frågor

Efter genomförd föreningsstämma kommer Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, att diskutera den senaste rättsutvecklingen vad gäller rätten att klaga på miljöbeslut.

Aktivitetstyp
Ordinarie föreningsstämma
Startdatum
2015-05-19
Sista anm. datum
2015-05-16
Längd
kl. 17.30-ca kl. 20.00
Plats
Hotel Avalon, Göteborg
Ort
Kungstorget 9, Göteborg
Pris
gratis

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar