När

10 maj, 2016    
17:30 - 20:00

Bokningar

Bokning stängd

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag.

Plats: Clarion Post Hotell, Drottningtorget 10, Göteborg
Tid: den 10 maj 2016, kl. 17.30

Föredragningslista:
1. Val av ordförande på stämman
2. Val av sekreterare på stämman
3. Val av två justeringsmän på stämman
4. Förteckning över närvarande medlemmar
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av föredragningslista
7. Styrelsens och revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
10. Fastställande av avgifter
11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av tre personer till valberedning
14. Övriga frågor

I samband med årsmötet bjuder föreningen på räksmörgås och dryck.

Sista anmälningsdag gäller för mat och dryck. Endast deltagande vid stämman behöver ingen föranmälan.

 

Föredrag

Efter genomförd föreningsstämma kommer Cecilia Solér, docent i marknadsföring vid Handelshögskolan i Göteborg, till oss och pratar om hållbar konsumtion. Hon forskar om bland annat hållbar konsumtion och konsumtionskultur.

Aktivitetstyp
Ordinarie föreningsstämma
Startdatum
2016-04-07
Sista anm. datum
2016-05-08
Längd
kl. 17.30-ca 20.00
Plats
Clarion Post Hotell
Ort
Drottningstorget 10, Göteborg
Pris
kostnadsfritt

Var

Clarion Post Hotell
Drottningstorget 10, Göteborg
Laddar Karta...

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag.

Plats: Clarion Post Hotell, Drottningtorget 10, Göteborg
Tid: den 10 maj 2016, kl. 17.30

Föredragningslista:
1. Val av ordförande på stämman
2. Val av sekreterare på stämman
3. Val av två justeringsmän på stämman
4. Förteckning över närvarande medlemmar
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av föredragningslista
7. Styrelsens och revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
10. Fastställande av avgifter
11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av tre personer till valberedning
14. Övriga frågor

I samband med årsmötet bjuder föreningen på räksmörgås och dryck.

Sista anmälningsdag gäller för mat och dryck. Endast deltagande vid stämman behöver ingen föranmälan.

 

Föredrag

Efter genomförd föreningsstämma kommer Cecilia Solér, docent i marknadsföring vid Handelshögskolan i Göteborg, till oss och pratar om hållbar konsumtion. Hon forskar om bland annat hållbar konsumtion och konsumtionskultur.

Aktivitetstyp
Ordinarie föreningsstämma
Startdatum
2016-04-07
Sista anm. datum
2016-05-08
Längd
kl. 17.30-ca 20.00
Plats
Clarion Post Hotell
Ort
Drottningstorget 10, Göteborg
Pris
kostnadsfritt

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar