När

15 maj, 2019    
18:00 - 20:30

Bokningar

Bokning stängd

Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag och mat och dryck

Tid: 15 maj 2019 kl. 18:00

Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg

Föredragningslista:

 1. Val av ordförande på stämman
 2. Val av sekreterare på stämman
 3. Val av två justeringsmän på stämman
 4. Förteckning över närvarande medlemmar
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens och revisorernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 10. Fastställande av avgifter
 11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av tre personer till valberedning
 14. Övriga frågor

 

Efter genomförd föreningsstämma får vi ta del av rådmannen Göran Stenmans erfarenheter och reflektioner kring miljöprövningen av ett projekt utöver det vanliga – Västlänken.

Göran Stenman är ordförande vid mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt och har i egenskap av ordförande i tillståndsmålet enligt miljöbalken fått en unik inblick i detta projekt vars genomförande skapat en livlig debatt de senaste åren.

Sista dagen för anmälan är 8 maj och avser efterföljande mingel med lättare måltid. Ange ev. allergier i anmälan. För närvaro vid årsstämman krävs ingen föranmälan.

Välkomna!

Styrelsen

Var

Clarion Hotel Post
Drottningtorget 10, Göteborg
Laddar Karta...

Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag och mat och dryck

Tid: 15 maj 2019 kl. 18:00

Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg

Föredragningslista:

 1. Val av ordförande på stämman
 2. Val av sekreterare på stämman
 3. Val av två justeringsmän på stämman
 4. Förteckning över närvarande medlemmar
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens och revisorernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 10. Fastställande av avgifter
 11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av tre personer till valberedning
 14. Övriga frågor

 

Efter genomförd föreningsstämma får vi ta del av rådmannen Göran Stenmans erfarenheter och reflektioner kring miljöprövningen av ett projekt utöver det vanliga – Västlänken.

Göran Stenman är ordförande vid mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt och har i egenskap av ordförande i tillståndsmålet enligt miljöbalken fått en unik inblick i detta projekt vars genomförande skapat en livlig debatt de senaste åren.

Sista dagen för anmälan är 8 maj och avser efterföljande mingel med lättare måltid. Ange ev. allergier i anmälan. För närvaro vid årsstämman krävs ingen föranmälan.

Välkomna!

Styrelsen

Bokningar

Detta evenemang är fullbokat.