När

12 maj, 2020    
17:30 - 18:30

Bokningar

Bokning stängd

Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen

Tid: 12 maj 2020 kl. 17:30

Plats: Konferenssamtal via Skype (Skypelänk kommer att skickas ut till samtliga anmälda)

Vid deltagande på plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Styrelsen ser gärna att deltagandet i möjligaste mån sker via Skype.

Föredragningslista:

 1. Val av ordförande på stämman
 2. Val av sekreterare på stämman
 3. Val av två justeringsmän på stämman
 4. Förteckning över närvarande medlemmar
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens och revisorernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 10. Fastställande av avgifter
 11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av tre personer till valberedning
 14. Övriga frågor

Under p. 9 vill styrelsen ha årsstämmans inställning till en idé om att instifta ett uppsatsstipendium som ska kunna sökas av student som skrivit sin examensuppsats på någon av högskolorna eller universiteten i Västsverige inom föreningens intresseområde. I stipendiet ska även ingå att presentera sin uppsats på ett seminarium i föreningens regi.

Sista dagen för anmälan är 6 maj.

Välkomna!

Styrelsen

Var

Handelshögskolan
Vasagatan 1, Göteborg
Laddar Karta...

Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen

Tid: 12 maj 2020 kl. 17:30

Plats: Konferenssamtal via Skype (Skypelänk kommer att skickas ut till samtliga anmälda)

Vid deltagande på plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Styrelsen ser gärna att deltagandet i möjligaste mån sker via Skype.

Föredragningslista:

 1. Val av ordförande på stämman
 2. Val av sekreterare på stämman
 3. Val av två justeringsmän på stämman
 4. Förteckning över närvarande medlemmar
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens och revisorernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 10. Fastställande av avgifter
 11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av tre personer till valberedning
 14. Övriga frågor

Under p. 9 vill styrelsen ha årsstämmans inställning till en idé om att instifta ett uppsatsstipendium som ska kunna sökas av student som skrivit sin examensuppsats på någon av högskolorna eller universiteten i Västsverige inom föreningens intresseområde. I stipendiet ska även ingå att presentera sin uppsats på ett seminarium i föreningens regi.

Sista dagen för anmälan är 6 maj.

Välkomna!

Styrelsen

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.