När

17 maj, 2018    
17:30 - 20:00

Bokningar

Bokning stängd

Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag och mat och dryck.

 

Tid: 17 maj kl. 17.30

Plats: Front Advokater, Kungstorget 2

Sista anmälningsdag gäller för mat och dryck. För närvaro vid föreningsstämman krävs ingen föranmälan.

Föredragningslista:

 1. val av ordförande på stämman
 2. val av sekreterare på stämman
 3. val av två justeringsmän på stämman
 4. förteckning över närvarande medlemmar
 5. fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. fastställande av föredragningslista
 7. styrelsens och revisorernas berättelse
 8. ansvarsfrihet för styrelsen
 9. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 10. fastställande av avgifter
 11. val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 12. val av revisor och revisorssuppleant
 13. val av tre personer till valberedning
 14. övriga frågor

Efter genomförd föreningsstämma kommer Anna-Lena Rosengardten att berätta om ”miljöhistoria ur mitt perspektiv”. Beskrivningar och reflexioner kring tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet från 1970-talet och framåt – vilka miljömässiga och tekniska frågor man brottas med, hur de juridiska ramarna sett ut och vilka rättsliga grepp som varit mer eller mindre framgångsrika. ”Allt sett med mina ögon!”

Anna-Lena Rosengardten är före detta tekniskt råd på Mark- och miljööverdomstolen. Hon var tidigare huvudsekreterare för Miljöbalkskommittén och har också varit teknisk ledamot i Koncessionsnämnden för miljöskydd och byrådirektör på Naturvårdsverket.

Välkomna!

Styrelsen

Var

Front Advokater
Kungstorget 2, Göteborg
Laddar Karta...

Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag och mat och dryck.

 

Tid: 17 maj kl. 17.30

Plats: Front Advokater, Kungstorget 2

Sista anmälningsdag gäller för mat och dryck. För närvaro vid föreningsstämman krävs ingen föranmälan.

Föredragningslista:

 1. val av ordförande på stämman
 2. val av sekreterare på stämman
 3. val av två justeringsmän på stämman
 4. förteckning över närvarande medlemmar
 5. fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. fastställande av föredragningslista
 7. styrelsens och revisorernas berättelse
 8. ansvarsfrihet för styrelsen
 9. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 10. fastställande av avgifter
 11. val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 12. val av revisor och revisorssuppleant
 13. val av tre personer till valberedning
 14. övriga frågor

Efter genomförd föreningsstämma kommer Anna-Lena Rosengardten att berätta om ”miljöhistoria ur mitt perspektiv”. Beskrivningar och reflexioner kring tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet från 1970-talet och framåt – vilka miljömässiga och tekniska frågor man brottas med, hur de juridiska ramarna sett ut och vilka rättsliga grepp som varit mer eller mindre framgångsrika. ”Allt sett med mina ögon!”

Anna-Lena Rosengardten är före detta tekniskt råd på Mark- och miljööverdomstolen. Hon var tidigare huvudsekreterare för Miljöbalkskommittén och har också varit teknisk ledamot i Koncessionsnämnden för miljöskydd och byrådirektör på Naturvårdsverket.

Välkomna!

Styrelsen

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.