När

4 oktober, 2017    
11:30 - 13:00

Bokningar

Bokning stängd

Välkommen att lära dig mer om vilka invasiva främmande arter vi har eller kan få i Sverige och vad som förväntas av dig som är verksamhetsutövare eller som arbetar på en tillsynsmyndighet?

Vi har fått nya EU-regler om invasiva främmande arter i Sverige. Av dessa framgår att det bl.a. är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla arter som listas av EU som invasiva främmande arter. Från augusti 2017 gäller detta 49 arter. Förteckningen kommer att uppdateras kontinuerligt med fler arter.

EU:s förordning om invasiva främmande arter syftar till att skydda inhemsk biologisk mångfald och minimera de negativa effekter som invasiva arter kan ha på människors hälsa och ekonomi.

För att en art ska betraktas som främmande måste den – på något sätt och vid någon tidpunkt – flyttas genom mänsklig aktivitet. Det kan vara avsiktligt t.ex. för att pryda trädgårdsdammar med växter eller djur, eller genom en oavsiktlig handling då främmande arter förflyttas på båtskrov, i barlastvatten eller sprider sig från odlingar.

Arter som finns med på listan får exempelvis inte importeras eller föras in, avsiktligt födas upp eller släppas ut i miljön. Exempel på en invasiv främmande art är signalkräfta, jätteloka, lupin och svartmunnad smörbult.

Karin Wall och Sofia Brockmark från Havs- och vattenmyndigheten föreläser för oss under lunch.

Betalning 100 kr sker till Plusgiro: 130 48 74-9 eller Bankgiro: 5562-1262 senast 15 november.

Välkomna!

Var

First Hotell G
Nils Ericsonsplatsen 4, Göteborg
Laddar Karta...

Välkommen att lära dig mer om vilka invasiva främmande arter vi har eller kan få i Sverige och vad som förväntas av dig som är verksamhetsutövare eller som arbetar på en tillsynsmyndighet?

Vi har fått nya EU-regler om invasiva främmande arter i Sverige. Av dessa framgår att det bl.a. är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla arter som listas av EU som invasiva främmande arter. Från augusti 2017 gäller detta 49 arter. Förteckningen kommer att uppdateras kontinuerligt med fler arter.

EU:s förordning om invasiva främmande arter syftar till att skydda inhemsk biologisk mångfald och minimera de negativa effekter som invasiva arter kan ha på människors hälsa och ekonomi.

För att en art ska betraktas som främmande måste den – på något sätt och vid någon tidpunkt – flyttas genom mänsklig aktivitet. Det kan vara avsiktligt t.ex. för att pryda trädgårdsdammar med växter eller djur, eller genom en oavsiktlig handling då främmande arter förflyttas på båtskrov, i barlastvatten eller sprider sig från odlingar.

Arter som finns med på listan får exempelvis inte importeras eller föras in, avsiktligt födas upp eller släppas ut i miljön. Exempel på en invasiv främmande art är signalkräfta, jätteloka, lupin och svartmunnad smörbult.

Karin Wall och Sofia Brockmark från Havs- och vattenmyndigheten föreläser för oss under lunch.

Betalning 100 kr sker till Plusgiro: 130 48 74-9 eller Bankgiro: 5562-1262 senast 15 november.

Välkomna!

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.