När

23 januari, 2019    
11:30 - 13:00

Bokningar

Bokning stängd

Vi inleder årets medlemsaktiviteter med ett lunchseminarium onsdagen den 23 januari om aktuella ändringar i PBL. Med ledning av advokat Pia Pehrson får vi en inblick i ett antal frågeställningar och utmaningar som ändringarna aktualiserar:

  • Förtydliganden av PBL gällande kraven på detaljplan – vad innebär de?
  • Effekter på handläggningstid och bostadsbyggande?
  • Nya regler om avgiftsreduktion när tidsfristen för handläggningsärenden om bygglov, förhandsbesked och startbesked överskrids
  • Numera verkställighet av bygglov – följder och utmaningar
  • Kort om miljöbedömningar för detaljplaner m.m. – en del nya begrepp

Pia Pehrson är advokat och delägare på Foyen Advokatfirma där hon är ansvarig för Mark- och miljörättsavdelningen. Pia har omfattande erfarenhet av att arbeta med bl.a. tillståndsprocesser, markåtkomst, fastighetsbildning, detaljplaner, bygglov och exploateringsavtal men även arbetsmiljöfrågor.

Varmt välkomna!

Föreningens kontaktperson för aktiviteten är Hannele Engdahl, tel. 0722-55 86 15.

 

Var

First Hotel G
Nils Ericsonsplatsen 4, Göteborg
Laddar Karta...

Vi inleder årets medlemsaktiviteter med ett lunchseminarium onsdagen den 23 januari om aktuella ändringar i PBL. Med ledning av advokat Pia Pehrson får vi en inblick i ett antal frågeställningar och utmaningar som ändringarna aktualiserar:

  • Förtydliganden av PBL gällande kraven på detaljplan – vad innebär de?
  • Effekter på handläggningstid och bostadsbyggande?
  • Nya regler om avgiftsreduktion när tidsfristen för handläggningsärenden om bygglov, förhandsbesked och startbesked överskrids
  • Numera verkställighet av bygglov – följder och utmaningar
  • Kort om miljöbedömningar för detaljplaner m.m. – en del nya begrepp

Pia Pehrson är advokat och delägare på Foyen Advokatfirma där hon är ansvarig för Mark- och miljörättsavdelningen. Pia har omfattande erfarenhet av att arbeta med bl.a. tillståndsprocesser, markåtkomst, fastighetsbildning, detaljplaner, bygglov och exploateringsavtal men även arbetsmiljöfrågor.

Varmt välkomna!

Föreningens kontaktperson för aktiviteten är Hannele Engdahl, tel. 0722-55 86 15.

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.