När

28 september, 2018    
11:30 - 13:00

Bokningar

Bokning stängd

Den 1 januari 2019 införs nya regler för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska få skarpare genomslag i Sverige. Reglerna införs genom proposition 2017/18:243. Dessutom införs krav på att svensk vattenkraft ska förses med ”moderna miljövillkor” genom omprövning enligt en nationell plan. Undantag för nya verksamheter ska hanteras av prövningsmyndigheterna. Den nya lagstiftningen påverkar alla som jobbar med frågor med anknytning till vattenförvaltning och miljökvalitetsnormer.
Kom och lyssna när Havs- och vattenmyndigheten presenterar den nya lagstiftningen.

Var

Hotell First G
Nils Ericsonsplatsen 4, Göteborg
Laddar Karta...

Den 1 januari 2019 införs nya regler för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska få skarpare genomslag i Sverige. Reglerna införs genom proposition 2017/18:243. Dessutom införs krav på att svensk vattenkraft ska förses med ”moderna miljövillkor” genom omprövning enligt en nationell plan. Undantag för nya verksamheter ska hanteras av prövningsmyndigheterna. Den nya lagstiftningen påverkar alla som jobbar med frågor med anknytning till vattenförvaltning och miljökvalitetsnormer.
Kom och lyssna när Havs- och vattenmyndigheten presenterar den nya lagstiftningen.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.