Lunchwebbinarium om utredningen "En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande" SOU 2023:72

När

19 mars, 2024    
12:00 - 13:00

Bokningar

Bokning stängd

Västsvenska miljörättsföreningen bjuder in till ett lunchwebbinarium med Henrik Josefsson, docent i miljörätt vid Uppsala Universitet. Henrik var utredningssekreterare i utredningen ”En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande” som har sett över hanteringen av vattenfrågor vid planläggning och byggande. I uppdraget har bland annat ingått att analysera och lämna förslag på hur kommunerna vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen ska kunna säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten följs, att dagvatten hanteras på ett hållbart sätt och att dricksvattenförsörjningen tryggas.

Under webbinariet kommer Henrik presentera de förslag som utredningen kom med i sitt slutbetänkande.

Länk skickas ut till anmälda deltagare dagen innan seminariet.

Kontaktperson från miljörättsföreningen är Aron Westholm – aron.westholm@law.gu.se

Välkomna!

Västsvenska miljörättsföreningen bjuder in till ett lunchwebbinarium med Henrik Josefsson, docent i miljörätt vid Uppsala Universitet. Henrik var utredningssekreterare i utredningen ”En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande” som har sett över hanteringen av vattenfrågor vid planläggning och byggande. I uppdraget har bland annat ingått att analysera och lämna förslag på hur kommunerna vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen ska kunna säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten följs, att dagvatten hanteras på ett hållbart sätt och att dricksvattenförsörjningen tryggas.

Under webbinariet kommer Henrik presentera de förslag som utredningen kom med i sitt slutbetänkande.

Länk skickas ut till anmälda deltagare dagen innan seminariet.

Kontaktperson från miljörättsföreningen är Aron Westholm – aron.westholm@law.gu.se

Välkomna!

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.