När

27 januari, 2021    
12:00 - 13:15

Bokningar

Bokning stängd

Högsta domstolen avgjorde i januari 2020 det så kallade Girjas-målet som handlar om rätten till småviltsjakt och fiske på mark ovanför odlingsgränsen. Högsta domstolen slog då fast att det är Girjas sameby och inte staten som avgör hur upplåtelser av jakten och fisket ska ske. Webbinariet handlar om Girjas-domens bakgrund och domens betydelse för miljörätten. Domen är bland annat betydelsefull för frågor om markrättigheter som baseras på urminnes hävd och sedvanerättsliga anspråk samt hur allmänna intressen bör skiljas från enskilda intressen.

Malin Brännström är jur. dr och arbetar som chef vid Institutet för arktisk landskapsforskning/Silvermuseet.

En Teams-inbjudan kommer att skickas ut till samtliga anmälda någon dag före webbinariet.

Föreningens kontaktperson är Martin Jansson, martin.c.jansson@havochvatten.se

Högsta domstolen avgjorde i januari 2020 det så kallade Girjas-målet som handlar om rätten till småviltsjakt och fiske på mark ovanför odlingsgränsen. Högsta domstolen slog då fast att det är Girjas sameby och inte staten som avgör hur upplåtelser av jakten och fisket ska ske. Webbinariet handlar om Girjas-domens bakgrund och domens betydelse för miljörätten. Domen är bland annat betydelsefull för frågor om markrättigheter som baseras på urminnes hävd och sedvanerättsliga anspråk samt hur allmänna intressen bör skiljas från enskilda intressen.

Malin Brännström är jur. dr och arbetar som chef vid Institutet för arktisk landskapsforskning/Silvermuseet.

En Teams-inbjudan kommer att skickas ut till samtliga anmälda någon dag före webbinariet.

Föreningens kontaktperson är Martin Jansson, martin.c.jansson@havochvatten.se

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.