När

12 maj, 2021    
12:00 - 13:00

Bokningar

Bokning stängd

Den 4 mars 2021 meddelade EU-domstolen slutligen dom i de förenade målen C‑473/19 och C‑474/19, rörande begäran om förhandsavgörande från Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Målen är även kända under namnet ”Skydda skogen”.

Förhandsavgörandet innehåller en rad intressanta uttalanden avseende den svenska tolkningen av EU:s artskyddsbestämmelserna. Det återstår att se vad EU-domstolens förhandsavgörande får för genomslag i de mål som ligger för avgörande hos Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt och för svensk rättspraxis i övrigt, men helt klart är att det kommer att krävas större hänsyn till artskyddsförordningen i kommande miljöprövningar.

Vi har nöjet att få lyssna på advokat Pia Pehrson som kommer att ge sin syn på EU-domstolens slutsatser och förhandsavgörandets konsekvenser, samt berätta mer om de praktiska aspekterna när det gäller artskyddsfrågor i bl.a. tillståndsprövningar.

Pia Pehrson är advokat och delägare på Foyen Advokatfirma där hon är ansvarig för mark- och miljörättsavdelningen. Pia har omfattande erfarenhet av att arbeta med bl.a. tillståndsprocesser, markåtkomst, fastighetsbildning, detaljplaner, bygglov och exploateringsavtal och inte minst hantering av artskyddsfrågor i rättsliga prövningar.

Vi tar gärna emot frågor till vår föredragshållare redan nu. Skicka dem till nedanstående kontaktperson för detta event.

En Zoom-inbjudan kommer att skickas ut till samtliga anmälda någon dag före webbinariet.

Föreningens kontaktperson är Hannes Werner, hannes.werner@front.law

Den 4 mars 2021 meddelade EU-domstolen slutligen dom i de förenade målen C‑473/19 och C‑474/19, rörande begäran om förhandsavgörande från Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Målen är även kända under namnet ”Skydda skogen”.

Förhandsavgörandet innehåller en rad intressanta uttalanden avseende den svenska tolkningen av EU:s artskyddsbestämmelserna. Det återstår att se vad EU-domstolens förhandsavgörande får för genomslag i de mål som ligger för avgörande hos Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt och för svensk rättspraxis i övrigt, men helt klart är att det kommer att krävas större hänsyn till artskyddsförordningen i kommande miljöprövningar.

Vi har nöjet att få lyssna på advokat Pia Pehrson som kommer att ge sin syn på EU-domstolens slutsatser och förhandsavgörandets konsekvenser, samt berätta mer om de praktiska aspekterna när det gäller artskyddsfrågor i bl.a. tillståndsprövningar.

Pia Pehrson är advokat och delägare på Foyen Advokatfirma där hon är ansvarig för mark- och miljörättsavdelningen. Pia har omfattande erfarenhet av att arbeta med bl.a. tillståndsprocesser, markåtkomst, fastighetsbildning, detaljplaner, bygglov och exploateringsavtal och inte minst hantering av artskyddsfrågor i rättsliga prövningar.

Vi tar gärna emot frågor till vår föredragshållare redan nu. Skicka dem till nedanstående kontaktperson för detta event.

En Zoom-inbjudan kommer att skickas ut till samtliga anmälda någon dag före webbinariet.

Föreningens kontaktperson är Hannes Werner, hannes.werner@front.law

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.