När

10 mars, 2021    
12:00 - 13:15

Bokningar

Bokning stängd

I juli 2019 tillsatte regeringen en ny utredning med syfte att utreda åtgärder för att ytterligare differentiera strandskyddet eftersom behovet av strandskydd kan variera utifrån tillgången till sjöar och stränder i landet, befolkningstäthet och exploateringstryck. Utredningen ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” (SOU 2020-78) överlämnades till regeringen strax innan jul, den 14 december 2020. Utredningen har gått ut på remiss och remissvar kan lämnas fram till den 3 maj 2021.

Utredningen lämnar flera intressanta förslag till förändringar i strandskyddsregelverket som bland annat ska skapa större acceptans för systemet och göra det enklare att bygga i strandnära lägen i landsbygdsområden. Samtidigt innehåller utredningen förslag som kan göra det ännu svårare att få strandskyddsdispens i tätbefolkade områden med hög exploateringsgrad. Utredningen har sin grund i det s.k. Januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet, varför förutsättningarna för att förslagen blir verklighet bedöms vara goda.

Vi har nöjet att få lyssna på Åsa V. Johansson och Bengt Nyman, båda sekreterare till utredningen, som kommer att berätta mer om uppdraget, utredningens förslag och dess konsekvenser. Åsa V. Johansson är jurist med bakgrund inom länsstyrelse, mark- och miljödomstol och 6 statliga utredningar. Bengt Nyman är ekonom med mångårig bakgrund i såväl näringslivet som i statlig förvaltning med medverkan i ett 10-tal statliga utredningar.

Om ni redan nu har frågor till våra föredragshållare får ni gärna skicka dem till nedanstående kontaktperson för detta event.

En Zoom-inbjudan kommer att skickas ut till samtliga anmälda någon dag före webbinariet.

Föreningens kontaktperson är Hannes Werner, hannes.werner@front.law

 

I juli 2019 tillsatte regeringen en ny utredning med syfte att utreda åtgärder för att ytterligare differentiera strandskyddet eftersom behovet av strandskydd kan variera utifrån tillgången till sjöar och stränder i landet, befolkningstäthet och exploateringstryck. Utredningen ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” (SOU 2020-78) överlämnades till regeringen strax innan jul, den 14 december 2020. Utredningen har gått ut på remiss och remissvar kan lämnas fram till den 3 maj 2021.

Utredningen lämnar flera intressanta förslag till förändringar i strandskyddsregelverket som bland annat ska skapa större acceptans för systemet och göra det enklare att bygga i strandnära lägen i landsbygdsområden. Samtidigt innehåller utredningen förslag som kan göra det ännu svårare att få strandskyddsdispens i tätbefolkade områden med hög exploateringsgrad. Utredningen har sin grund i det s.k. Januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet, varför förutsättningarna för att förslagen blir verklighet bedöms vara goda.

Vi har nöjet att få lyssna på Åsa V. Johansson och Bengt Nyman, båda sekreterare till utredningen, som kommer att berätta mer om uppdraget, utredningens förslag och dess konsekvenser. Åsa V. Johansson är jurist med bakgrund inom länsstyrelse, mark- och miljödomstol och 6 statliga utredningar. Bengt Nyman är ekonom med mångårig bakgrund i såväl näringslivet som i statlig förvaltning med medverkan i ett 10-tal statliga utredningar.

Om ni redan nu har frågor till våra föredragshållare får ni gärna skicka dem till nedanstående kontaktperson för detta event.

En Zoom-inbjudan kommer att skickas ut till samtliga anmälda någon dag före webbinariet.

Föreningens kontaktperson är Hannes Werner, hannes.werner@front.law

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.