När

15 september, 2021    
12:00 - 13:00

Bokningar

Bokning stängd

I juni lämnade Artskyddsutredningen sitt betänkande ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar” till regeringen för vidare behandling. Utredningens uppdrag var att se över artskyddsförordningen med fridlysningsbestämmelserna samt att förbättra förutsättningarna för arbetet med att förebygga, upptäcka och lagföra artskyddsreglerad brottslighet.

Västsvenska Miljörättsföreningen har nu glädjen att få presentera ett seminarium där Christina Olsen Lundh, som var huvudsekreterare i utredningen, pratar om arbetet med utredningen samt de slutsatser och förslag som lyfts i den. Seminariet organiseras i form av ett digitalt lunchseminarium via Zoom, separat länk kommer att skickas ut till anmälda deltagare vid ett senare tillfälle.

Christina Olsen Lundh är chefsrådman på Vänersborgs tingsrätt samt docent i miljörätt.

Föreningens kontaktperson för seminariet är Aron Westholm, e-post aron.westholm@law.gu.se.

I juni lämnade Artskyddsutredningen sitt betänkande ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar” till regeringen för vidare behandling. Utredningens uppdrag var att se över artskyddsförordningen med fridlysningsbestämmelserna samt att förbättra förutsättningarna för arbetet med att förebygga, upptäcka och lagföra artskyddsreglerad brottslighet.

Västsvenska Miljörättsföreningen har nu glädjen att få presentera ett seminarium där Christina Olsen Lundh, som var huvudsekreterare i utredningen, pratar om arbetet med utredningen samt de slutsatser och förslag som lyfts i den. Seminariet organiseras i form av ett digitalt lunchseminarium via Zoom, separat länk kommer att skickas ut till anmälda deltagare vid ett senare tillfälle.

Christina Olsen Lundh är chefsrådman på Vänersborgs tingsrätt samt docent i miljörätt.

Föreningens kontaktperson för seminariet är Aron Westholm, e-post aron.westholm@law.gu.se.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.