När

9 december, 2020    
12:00 - 13:00

Bokningar

Bokning stängd

Inom kort kommer EU-domstolens avgörande i det uppmärksammade målet Skydda skogen där mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har begärt ett förhandsavgörande kring den nationella tillämpningen av fågeldirektivet resp. art- och habitatdirektivet.

Vår uppskattade föredragshållare Christina Olsen Lundh berättar om Generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i målet.

Christina Olsen Lundh är rådman vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen samt docent i miljörätt. För närvarande verkar Christina som huvudsekreterare i Artskyddsutredningen.

En Teams-inbjudan kommer att skickas ut till samtliga anmälda någon dag före webbinariet.

Föreningens kontaktperson för seminariet är Aron Westholm, e-post aron.westholm@law.gu.se.

Välkomna!

Inom kort kommer EU-domstolens avgörande i det uppmärksammade målet Skydda skogen där mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har begärt ett förhandsavgörande kring den nationella tillämpningen av fågeldirektivet resp. art- och habitatdirektivet.

Vår uppskattade föredragshållare Christina Olsen Lundh berättar om Generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i målet.

Christina Olsen Lundh är rådman vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen samt docent i miljörätt. För närvarande verkar Christina som huvudsekreterare i Artskyddsutredningen.

En Teams-inbjudan kommer att skickas ut till samtliga anmälda någon dag före webbinariet.

Föreningens kontaktperson för seminariet är Aron Westholm, e-post aron.westholm@law.gu.se.

Välkomna!

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.