När

3 december, 2020    
12:00 - 13:00

Bokningar

Bokning stängd

Den 1 augusti trädde en ny avfallsförordning i kraft som bl.a. utökade anteckningskraven för den som producerar farligt avfall i sin verksamhet och även för andra som hanterar farligt avfall. Den 1 november togs sedan Naturvårdsverkets digitala system för rapportering av avfall i bruk och från det datumet skall all yrkesmässig hantering av farligt avfall rapporteras in i systemet.

Hur skall då detta gå till i praktiken? Det hoppas vi få lite guidning i av Naturvårdsverket som i webbinariet kommer att kort redogöra för de nya anteckningsskyldigheterna och även hur rapporteringen till det digitala registret skall gå till men sedan kommer ni som deltagare att få möjlighet att ställa era frågor. Om ni redan nu har frågor får ni gärna skicka in dem på föreningens mailadress.

Föreningens kontaktpersoner för seminariet är Carl Hagberg, e-post carl.hagberg@stenametall.se, tel 0725-30 51 18 och Elisabeth Lindqvist Tärneld, e-post elisabeth.lindqvist.tarneld@lansstyrelsen.se

En Teams-inbjudan kommer att skickas ut någon dag före webbinariet till er som anmält er.

Välkomna

Den 1 augusti trädde en ny avfallsförordning i kraft som bl.a. utökade anteckningskraven för den som producerar farligt avfall i sin verksamhet och även för andra som hanterar farligt avfall. Den 1 november togs sedan Naturvårdsverkets digitala system för rapportering av avfall i bruk och från det datumet skall all yrkesmässig hantering av farligt avfall rapporteras in i systemet.

Hur skall då detta gå till i praktiken? Det hoppas vi få lite guidning i av Naturvårdsverket som i webbinariet kommer att kort redogöra för de nya anteckningsskyldigheterna och även hur rapporteringen till det digitala registret skall gå till men sedan kommer ni som deltagare att få möjlighet att ställa era frågor. Om ni redan nu har frågor får ni gärna skicka in dem på föreningens mailadress.

Föreningens kontaktpersoner för seminariet är Carl Hagberg, e-post carl.hagberg@stenametall.se, tel 0725-30 51 18 och Elisabeth Lindqvist Tärneld, e-post elisabeth.lindqvist.tarneld@lansstyrelsen.se

En Teams-inbjudan kommer att skickas ut någon dag före webbinariet till er som anmält er.

Välkomna

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.