När

16 september, 2020    
12:00 - 13:00

Bokningar

Bokning stängd

En stor del av de svenska miljöreglerna har sin grund i EU-rätten. Sveriges miljölagstiftning har genomgått en genomgripande anpassning sedan EU-inträdet, vilket i många fall har medfört skarpare och mera precisa miljökrav och normer.

Många av EU:s regler följer av internationella förpliktelser. Sverige påverkar i sin tur internationella avtal både direkt och genom EU, eftersom såväl medlemsländerna som EU är parter i de flesta avtalsförhandlingar. Sveriges aktiva påverkan på EU:s miljörätt märks bland annat inom luftkvalitet och kemikalieanvändning, men även i fråga om öppenhet i beslutsprocessen.

I den här presentationen beskriver Jan Darpö, professor emeritus i miljörätt vid Uppsala universitet, EU-rättens utveckling på miljöområdet samt förhållandet mellan internationell rätt, EU-rätten och svensk lagstiftning. Jan kommer i sin presentation utgå ifrån SIEPS-rapporten ”Ömsesidig glädje och nytta? – Sverige och EU på miljörättens område”. Jan kommer även att göra en utblick med jämförelser med det norska systemet.

Föreningens kontaktpersoner för evenemanget är Aron Westholm, e-post aron.westholm@law.gu.se och Hannele Engdahl, tel. 0722-55 86 15.

En stor del av de svenska miljöreglerna har sin grund i EU-rätten. Sveriges miljölagstiftning har genomgått en genomgripande anpassning sedan EU-inträdet, vilket i många fall har medfört skarpare och mera precisa miljökrav och normer.

Många av EU:s regler följer av internationella förpliktelser. Sverige påverkar i sin tur internationella avtal både direkt och genom EU, eftersom såväl medlemsländerna som EU är parter i de flesta avtalsförhandlingar. Sveriges aktiva påverkan på EU:s miljörätt märks bland annat inom luftkvalitet och kemikalieanvändning, men även i fråga om öppenhet i beslutsprocessen.

I den här presentationen beskriver Jan Darpö, professor emeritus i miljörätt vid Uppsala universitet, EU-rättens utveckling på miljöområdet samt förhållandet mellan internationell rätt, EU-rätten och svensk lagstiftning. Jan kommer i sin presentation utgå ifrån SIEPS-rapporten ”Ömsesidig glädje och nytta? – Sverige och EU på miljörättens område”. Jan kommer även att göra en utblick med jämförelser med det norska systemet.

Föreningens kontaktpersoner för evenemanget är Aron Westholm, e-post aron.westholm@law.gu.se och Hannele Engdahl, tel. 0722-55 86 15.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.