När

30 mars, 2021    
12:00 - 13:00

Bokningar

Bokning stängd

Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger allt mer. För att temperaturökningen ska vara möjlig att begränsa till långt under två grader, och helst under 1,5 grader, behöver de globala växthusgasutsläppen snabbt minska för att senast under seklets andra hälft vara kring noll.

Sveriges väg mot klimatmålen – Anna-Karin Nyström

Anna-Karin Nyström är chef på Klimatmålenheten på Naturvårdsverket. Enheten ansvarar bl.a. för uppföljning av miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” på nationell nivå. Var står vi dag? Vad återstår att göra?

AstraZeneca antar ett ambitiöst klimatprogram – Fredrik Hellman

AstraZeneca har antagit ett ambitiöst program för att eliminera koldioxidutsläppen från den globala verksamheten till 2025 och säkerställa att hela värdekedjan är koldioxidnegativ 2030. Detta innebär att AstraZenecas planer att minska utsläpp av växthusgaser tidigareläggs med mer än ett decennium. Fredrik Hellman, Climate Resilience Lead inom AstraZeneca, berättar om detaljerna i programmet och vad som är de stora utmaningarna för att nu leverera målsättningarna.

 

Tid: 2021-03-30 kl 12:00-ca 13:00. Föredraget slutar ca 12:45, därefter möjlighet till diskussion.

Plats: Webbinarium (länk till seminariet kommer att skickas i separat e-post)

Kostnad: Kostnadsfritt

Sista dag för anmälan är 2021-03-26 och görs genom föreningens webbplats.

Om ni redan nu har frågor till våra föredragshållare får ni gärna skicka dem till nedanstående kontaktperson för detta event.

En Teams-inbjudan kommer att skickas ut till samtliga anmälda någon dag före webbinariet.

Föreningens kontaktperson är Johanna Arlinger,
johanna.arlinger@geosigma.se

Varmt välkomna!

Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger allt mer. För att temperaturökningen ska vara möjlig att begränsa till långt under två grader, och helst under 1,5 grader, behöver de globala växthusgasutsläppen snabbt minska för att senast under seklets andra hälft vara kring noll.

Sveriges väg mot klimatmålen – Anna-Karin Nyström

Anna-Karin Nyström är chef på Klimatmålenheten på Naturvårdsverket. Enheten ansvarar bl.a. för uppföljning av miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” på nationell nivå. Var står vi dag? Vad återstår att göra?

AstraZeneca antar ett ambitiöst klimatprogram – Fredrik Hellman

AstraZeneca har antagit ett ambitiöst program för att eliminera koldioxidutsläppen från den globala verksamheten till 2025 och säkerställa att hela värdekedjan är koldioxidnegativ 2030. Detta innebär att AstraZenecas planer att minska utsläpp av växthusgaser tidigareläggs med mer än ett decennium. Fredrik Hellman, Climate Resilience Lead inom AstraZeneca, berättar om detaljerna i programmet och vad som är de stora utmaningarna för att nu leverera målsättningarna.

 

Tid: 2021-03-30 kl 12:00-ca 13:00. Föredraget slutar ca 12:45, därefter möjlighet till diskussion.

Plats: Webbinarium (länk till seminariet kommer att skickas i separat e-post)

Kostnad: Kostnadsfritt

Sista dag för anmälan är 2021-03-26 och görs genom föreningens webbplats.

Om ni redan nu har frågor till våra föredragshållare får ni gärna skicka dem till nedanstående kontaktperson för detta event.

En Teams-inbjudan kommer att skickas ut till samtliga anmälda någon dag före webbinariet.

Föreningens kontaktperson är Johanna Arlinger,
johanna.arlinger@geosigma.se

Varmt välkomna!

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.