När

4 maj, 2022    
11:30 - 13:00

Bokningar

Bokning stängd

Tekniskt vatten betraktas idag som en underutnyttjad hållbarhetsresurs som kan brukas för att t.ex. minska kranvattenförbrukningen och säkra dricksvattentillgång för samhället i tider med ökad risk för vattenbrist och torka. Tekniskt vatten håller en hög kvalitet, men befinner sig juridiskt sett i en gråzon.

Vid detta seminarium berättar advokat Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl om det rättsliga regelverket kring tekniskt vatten samt slutsatserna i det Svenskt Vatten Utvecklingsprojekt om tekniskt vatten som Johanna deltagit i under 2021 som juridisk expert. Genomgången rymmer både miljöbalken, REACH-förordningen, lagen om allmänna vattentjänster, livsmedelslagen, produktansvarslagen, kommunallagen, konkurrenslagen och plan- och bygglagen men även hur EU-lagstiftning spelar in.

Johanna Lindqvist ingår i Lindahls kompetensgrupper för fastighet, miljörätt, och tvistelösning. Hon har mångårig erfarenhet av att biträda klienter vid tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Därutöver är hon specialiserad inom va-rätt och arbetar med va-juridiska frågeställningar kopplade till bl.a. dagvattenhantering, inrättande av verksamhetsområden och hantering av tvister och skadeståndsanspråk inom va-rätt.

Vi ser fram emot att hälsa så många medlemmar som möjligt välkomna på detta fysiska lunchseminarium (lunch börjar serveras från kl. 11.30).

Föreningens kontaktperson är Hannes Werner, hannes.werner@lansstyrelsen.se

Var

First Hotel G
Nils Ericsonsplatsen 4, Göteborg
Laddar Karta...

Tekniskt vatten betraktas idag som en underutnyttjad hållbarhetsresurs som kan brukas för att t.ex. minska kranvattenförbrukningen och säkra dricksvattentillgång för samhället i tider med ökad risk för vattenbrist och torka. Tekniskt vatten håller en hög kvalitet, men befinner sig juridiskt sett i en gråzon.

Vid detta seminarium berättar advokat Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl om det rättsliga regelverket kring tekniskt vatten samt slutsatserna i det Svenskt Vatten Utvecklingsprojekt om tekniskt vatten som Johanna deltagit i under 2021 som juridisk expert. Genomgången rymmer både miljöbalken, REACH-förordningen, lagen om allmänna vattentjänster, livsmedelslagen, produktansvarslagen, kommunallagen, konkurrenslagen och plan- och bygglagen men även hur EU-lagstiftning spelar in.

Johanna Lindqvist ingår i Lindahls kompetensgrupper för fastighet, miljörätt, och tvistelösning. Hon har mångårig erfarenhet av att biträda klienter vid tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Därutöver är hon specialiserad inom va-rätt och arbetar med va-juridiska frågeställningar kopplade till bl.a. dagvattenhantering, inrättande av verksamhetsområden och hantering av tvister och skadeståndsanspråk inom va-rätt.

Vi ser fram emot att hälsa så många medlemmar som möjligt välkomna på detta fysiska lunchseminarium (lunch börjar serveras från kl. 11.30).

Föreningens kontaktperson är Hannes Werner, hannes.werner@lansstyrelsen.se

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.