När

14 mars, 2019    
09:00 - 16:20

Bokningar

Bokning stängd

Länsstyrelsen bjuder in till konsultdag om miljöprövning

Länsstyrelsen i Västra Götalands län anordnar den 14 mars 2019 en konsultdag med fokus på de olika delmomenten i tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet. Relaterade frågor såsom klimatanpassning samt natur- och vattenvårdsintressen kommer att beröras. Syftet med konsultdagen är att tillsammans skapa förutsättningar för en effektivare tillståndsprocess.

Målgruppen för dagen är främst konsulter, jurister och verksamhetsutövare som kommer i kontakt med tillståndsansökningar enligt 9 kap. miljöbalken.

Länsstyrelsen välkomnar intresserade medlemmar i Västsvenska Miljörättsföreningen att anmäla sig till konsultdagen!

Anmälan görs på länsstyrelsens hemsida där även program och närmare information om anmälan finns att läsa.

Plats:         Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2, Göteborg

Kostnad:   Ca 250 kr (länsstyrelsen tar ut ett självkostnadspris för enklare måltid och frukt m.m. under dagen. Fakturering sker i efterskott).       

Anmälan:  Anmälan sker till Länsstyrelsen senast 2019-03-06 via länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/kalenderhandelser—vastra-gotaland/2019-01-22-konsultdag-inom-tillstandsprovning.html

Länsstyrelsen bjuder in till konsultdag om miljöprövning

Länsstyrelsen i Västra Götalands län anordnar den 14 mars 2019 en konsultdag med fokus på de olika delmomenten i tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet. Relaterade frågor såsom klimatanpassning samt natur- och vattenvårdsintressen kommer att beröras. Syftet med konsultdagen är att tillsammans skapa förutsättningar för en effektivare tillståndsprocess.

Målgruppen för dagen är främst konsulter, jurister och verksamhetsutövare som kommer i kontakt med tillståndsansökningar enligt 9 kap. miljöbalken.

Länsstyrelsen välkomnar intresserade medlemmar i Västsvenska Miljörättsföreningen att anmäla sig till konsultdagen!

Anmälan görs på länsstyrelsens hemsida där även program och närmare information om anmälan finns att läsa.

Plats:         Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2, Göteborg

Kostnad:   Ca 250 kr (länsstyrelsen tar ut ett självkostnadspris för enklare måltid och frukt m.m. under dagen. Fakturering sker i efterskott).       

Anmälan:  Anmälan sker till Länsstyrelsen senast 2019-03-06 via länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/kalenderhandelser—vastra-gotaland/2019-01-22-konsultdag-inom-tillstandsprovning.html

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.