När

13 september, 2011    
00:00

Var

Sal E44 Handelshögskolan
Vasagatan 1, Göteborg
Laddar Karta...

Den 13 september berättar Ingvar Persson, sakkunnig i Kärnavfallsrådet och f.d. chefsjurist på Statens kärnkraftsinspektion, om de politiska ställningstagandena till kärnkraftens utnyttjande från 1945, då satsningen på ett svenskt kärnvapen var aktuellt, och fram till idag. Han kommer även att redogöra för hur detta påverkat lagstiftningen på kärnteknikområdet och vad som är aktuellt inom området just nu.

Ingvar Perssoon har dessutom mångårig erfarenhet inom regeringskansliet och dåvarande svenska kommunförbundet (nuvarande Sveriges kommuner och landsting).

Han har varit särskild utredare med regeringens uppdrag att se över lagstiftningen på kärnteknik- och strålskyddsområdet. Genom tilläggsdirektiv utvidgades uppdraget till att bl.a. också ta fram förslag till ny lagstiftning som möjliggör kontrollerade generationsskiften i det svenska kärnkraftsbeståndet samt att omfatta frågor om anläggningsinnehavarnas skadeståndsansvar i händelse av en radiologisk olycka.

Delbetänkande KÄRNKRAFT – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar (SOU 2009:88)
Slutbetänkande STRÅLSÄKERHET – gällande rätt i ny form (SOU 2011:18)

Efter föredraget finns det tillfälle till diskussion i samband med intagande av en lättare måltid.

Aktiviteten sker i samverkan med Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet.