När

13 november, 2012    
00:00

Var

Palace
Södra Hamngatan 2, Göteborg
Laddar Karta...

Nya miljöprövningsdelegationer
– presentation av skillnaderna och avsikten med förändringen

Ny förordning om miljöprövningsdelegationer

Från och med den 1 juni 2012 gäller en ny förordning om miljöprövningsdelegationer, SFS 2011:1237. Antalet miljöprövningsdelegationer (MPD:er) i landet har minskats ner till 12 stycken. MPD finns nu inom länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Östergötland, Kalmar, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Följande åtta miljöprövningsdelegationer har ett prövningsområde som omfattar ett prövningsområde som är större än det tillhörande länet. Stockholm, Uppsala, Östergötland, Kalmar, Skåne, Örebro, Dalarna och Västernorrlands län.

Förordningen reglerar bland annat miljöprövningsdelegationernas sammansättning, beredning av de ärenden som delegationen ska pröva, beslutsfattande, överklagande och samverkan.

Syftet med reformen med ”nya miljöprövningsdelegationer” är att få en mer effektiv, kvalificerad och ändamålsenlig prövning, större enhetlighet i landet i handläggningen av avgöranden och tydligare rollfördelning mellan länsstyrelsen och MPD.

Regeringen har även gett de 12 miljöprövningsdelegationerna i uppdrag att redovisa åtgärder för en kvalificerad och effektiv tillståndsprövning och handläggningstider för olika ansökningar samt att ta fram gemensamma rutiner.

Lunchseminarium den 13 november

Under seminariet kommer Anna Blomberg, ordförande i Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Västra Götalands län, att ge oss en inblick om avsikten med den nya förordningen, innehållet i förordningen och praktiska skillnader i jämförelse med tidigare. Innebär förändringen någon skillnad för företagen och enskilda berörda? Finns det nu förutsättningar för kortare handläggningstid av tillståndsansökningar? Mer likvärdig hantering av ansökningar i landet? Det och mycket mer får vi en inblick i.Seminariet äger rum den 13 november, kl. 11:30 till ca 13:00, Palace i Brunnsparken, Södra Hamngatan 2, Göteborg. Vi inleder träffen med att äta en varmbuffé. Föredraget startar ca kl.12:15 i samband med intag av kaffe och kaka.

Kostnad
Vänföretag går gratis. 100 kr för enskilda medlemmar och 200 kr för icke medlemmar. Inbetalning görs till föreningens postgiro eller bankgiro, se hemsidan.

Anmäl dig senast den 9 november.                                                                      

Tacksam om ni avanmäler er eftersom föreningen annars får en kostnad för er lunch eller lämna platsen till en kollega!
Välkomna!