När

23 april, 2013    
00:00

Var

Hörsalen, Länsstyrelsen i Göteborg
Stora Badhusgatan 2b, Göteborg
Laddar Karta...

Välkommen den 23 april kl. 17.30 till Länsstyrelsens Hörsal, Stora Badhusgatan 2, på ett sammarrangemang mellan Västsvenska Miljörättsföreningen och Länsstyrelsen i Västra Götlands län där Naturvårdsverket kommer att berätta hur de arbetar med implementeringen av Industriemissionsdirektivet.

Seminariet avslutas vid 19-tiden varefter det bjuds på enklare förtäring och mingel.

Industriemissionsdirektivet som beslutades 2010 och som nu skall implementeras i svensk rätt kommer att innebära stora förändringar för de verksamheter som omfattas av direktivet. Bl.a. innebär direktivet att utsläppsbegränsningsvärdena i BAT-referensdokumenten hädanefter får samma effekt som tillståndsvillkor. Hur detta skall gå till i praktiken och vilka andra förändringar som direktivet innebär för berörda verksamheter har ni nu möjlighet att få reda på mer om när Sofia Hedelius Bruu, Ingrid Backlund och Malin Johansson från Naturvårdsverket kommer till oss.

Program:

1. Genomförandet av IED – Sofia Hedelius Bruu

2. Förändringar för stora förbränningsanläggningar, avfallsförbränningsanläggningar och VOC-anläggningar – Ingrid Backlund

3. Hur Naturvårdsverket arbetar med IED och hur man kommer att lämna vägledning. Allmänt om Sevillaprocessen – Malin Johansson