När

25 september, 2014    
00:00

Var

First Hotel G
Nils Ericsonsplatsen 4, Göteborg
Laddar Karta...

Kom och lyssna till Karolina Ardesjö Lundén som deltagit som expert i vattenverksamhetsutredningen och som till vardags arbetar som advokatfiskal vid Kammarkollegiet.

Utredningens förslag ska leda till att grundläggande principer för miljörätten, såsom principen om att förorenaren betalar och att bästa möjliga teknik ska användas, får genomslag även för vattenverksamheter.

Många av dagens vattenverksamheter är uppförda eller drivs med tillstånd som meddelats med stöd av äldre lagstiftning och som inte är anpassade till dagens miljölagstiftning. Utredningen föreslår därför nya bestämmelser för bl.a. tillståndsprövning och omprövning och att de civilrättsliga frågorna ska behandlas utanför miljöprocessen. Bestämmelser som har varit särskiljande för vattenverksamheter ska fasas ut.

Föreslagna ändringar ska säkerställa att alla tillståndspliktiga vattenverksamheter har tillstånd i överensstämmelse med MB och

EU-rätten samtidigt som en väl fungerande markavvattning och en fortsatt hög regler- och produktionskapacitet i den svenskavattenkraftsproduktionen eftersträvas.

Förändringarna är några av de största som skett sedan miljöbalken infördes!

Lunchseminariet äger rum på First Hotel G vid Centralstationen i Göteborg den 25 september 11.30-13.00. Anmälan sker via hemsidan.

Varmt välkomna!