När

22 april, 2014    
00:00

Var

Palace
Södra Hamngatan 2, Göteborg
Laddar Karta...

Kvällsseminarium på Palace i Brunnsparken kl. 17.30 den 22 april 2014 med Eva Blixt, Jernkontoret, om Sevilla-processen.

Genom Industriutsläppsdirektivet (IED) skall BAT-slutsatserna i Bref-dokumenten numera tillämpas som villkor för svenska verksamheter som omfattas av direktivet. Arbetet med att ta fram BAT-slutsatserna leds av EU:s IPPC-byrå i Sevilla. Arbetet med att ta fram BAT-slutsatserna kallas därför ofta för Sevilla-processen. Genom att BAT-slutsatserna numera direkt påverkar förutsättningarna för svensk industri är det av största vikt både för verksamhetsövare, myndigheter och organisationer att känna till hur processen går till och hur man kan påverka den, för det kan man.

Den 22 april har Västsvenska Miljörättsföreningen därför den stora glädjen att kunna välkomna Eva Blixt från Jernkontoret som är en av de få i Sverige som har erfarenhet av hur Sevilla-processen går till i praktiken. På seminariet kommer hon att berätta om sina erfarheter samt lämna värdefulla tips om vad man bör tänka på för att som myndighet, företag eller organisation skall kunna vara delaktig och påverka vilka krav som kommer att ställas på svenska verksamhetsutövare i framtiden.

Efter seminariet kommer det att bjudas på mingel med lättare förtäring. Meddela oss om du har några särskilda önskemål när det gäller maten.

Som vanligt är arrangemanget gratis för Vänföretag.

Kontaktpersoner: Carl Hagberg, tel 010-445 20 46 och Elisabet Stadler, tel 031-337 19 07