När

27 januari, 2014    
00:00

Var

Palace
Södra Hamngatan 2, Göteborg
Laddar Karta...

Regeringen har under hösten lagt ett förslag till lagstiftning om havsplanering. Även kommissionen har lagt fram ett förslag om direktiv om havsplanering. Havs- och vattenmyndigheten har redan börjat förbereda för en framtida havsplanering som kommer att involvera många olika aktörer, både myndigheter, kommuner organisationer, företag etc. och där många konflikter och intressemotsättningar i både tid och rum måste hanteras.

Måndagen den 27 januari 2014 kl. 11.30-13-00 anordnar Västsvenska Miljörättsföreningen ett lunchseminarium om havsplanering. Jenny Liökel och Jan Schmidtbauer Crona från Havs- och vattenmyndigheten pesenterar den kommande regleringen samt arbetet för att få igång havsplaneringen.