När

27 januari, 2022    
12:00 - 13:00

Bokningar

Bokning stängd

Plast är ett funktionellt material med viktiga användningsområden i flera branscher. Den ökade användningen av plast för kortlivade produkter som inte utformats för återanvändning eller materialåtervinning har dock medfört alltmer ineffektiva och linjära produktions- och konsumtionsmönster.

Genom EU:s engångsplastdirektiv* ska cirkulära strategier främjas och mängden avfall minskas. Direktivet syftar även till att angripa det växande hot som den marina nedskräpningen utgör för djurlivet i haven. Flera av kraven i direktivet började gälla i Sverige den 1 januari 2022.

  • Hur har engångsplastdirektivet införts i Sverige och vilka produkter berörs av regelverket?
  • Vilka krav medför de nya och förändrade producentansvaren?
  • Hur kommer vi som konsumenter att märka av de nya kraven?
  • Hur vill Sverige driva på utvecklingen inom EU till ökad materialåtervinning av plast?

Välkomna till årets första lunchwebbinarium med Anna Cedrum, kansliråd på miljödepartementets rättssekretariat, som kommer att berätta om arbetet med genomförandet av engångsplastdirektivet i Sverige och innehållet i det nationella regelverket som tagits fram utifrån kraven i direktivet.

*Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Föreningens kontaktperson för evenemanget är Hannele Engdahl, hannele.engdahl@fastighet.goteborg.se.

Seminariet genomförs digitalt via Zoom. En inloggningslänk kommer att skickas ut till samtliga anmälda dagen före seminariet.

Seminariet är gratis för föreningens medlemmar. Ännu inte medlem? Varmt välkommen med en intresseanmälan till info@miljorattsforeningen.se.

 

Plast är ett funktionellt material med viktiga användningsområden i flera branscher. Den ökade användningen av plast för kortlivade produkter som inte utformats för återanvändning eller materialåtervinning har dock medfört alltmer ineffektiva och linjära produktions- och konsumtionsmönster.

Genom EU:s engångsplastdirektiv* ska cirkulära strategier främjas och mängden avfall minskas. Direktivet syftar även till att angripa det växande hot som den marina nedskräpningen utgör för djurlivet i haven. Flera av kraven i direktivet började gälla i Sverige den 1 januari 2022.

  • Hur har engångsplastdirektivet införts i Sverige och vilka produkter berörs av regelverket?
  • Vilka krav medför de nya och förändrade producentansvaren?
  • Hur kommer vi som konsumenter att märka av de nya kraven?
  • Hur vill Sverige driva på utvecklingen inom EU till ökad materialåtervinning av plast?

Välkomna till årets första lunchwebbinarium med Anna Cedrum, kansliråd på miljödepartementets rättssekretariat, som kommer att berätta om arbetet med genomförandet av engångsplastdirektivet i Sverige och innehållet i det nationella regelverket som tagits fram utifrån kraven i direktivet.

*Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Föreningens kontaktperson för evenemanget är Hannele Engdahl, hannele.engdahl@fastighet.goteborg.se.

Seminariet genomförs digitalt via Zoom. En inloggningslänk kommer att skickas ut till samtliga anmälda dagen före seminariet.

Seminariet är gratis för föreningens medlemmar. Ännu inte medlem? Varmt välkommen med en intresseanmälan till info@miljorattsforeningen.se.

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.