PPT Miljöprövningsutredningen 20220929

PPT Miljöprövningsutredningen 20220929

Senast uppdaterad: 2022-10-12

GENOMFÖRD AKTIVITET

25

May

Ordinarie föreningsstämma och seminarium om elektrifieringens utmaningar

  Välkomna till årets föreningsstämma med föredrag och mingel! Föredragningslista: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av …

Sista anm.: 2023-05-22
Antal platser: 60
Platser kvar: 31

GENOMFÖRD AKTIVITET

27

Apr

Lunchseminarium om havsbaserad vindkraft

Fredrik Lindgren (verksjurist) och Joacim Johannesson (utredare inom havsplanering) på HaV presenterar tidigare rapportering av regeringsuppdrag om utredning om exklusiv …

Sista anm.: 2023-04-25
Antal platser: 60
Platser kvar: 27

GENOMFÖRD AKTIVITET

22

Mar

Lunchwebbinarium om förändringar i lagstiftningen kring verksamhetsområden för vatten och avlopp

Välkomna till lunchwebbinarium den 22 mars 2023 Andreas Gustavsson från Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommer att berätta om innebörden av …

Sista anm.: 2023-03-20
Antal platser: 100
Platser kvar: 73

GENOMFÖRD AKTIVITET

02

Feb

Kvällsseminarium om cirkulär ekonomi med paneldiskussion

Cirkulär ekonomi är en megatrend och en nödvändighet för att klimatmålen ska nås eftersom vår materialanvändning utgör ca 50 procent …

Sista anm.: 2023-01-29
Antal platser: 60
Platser kvar: 21

GENOMFÖRD AKTIVITET

01

Dec

2022

Lunchwebbinarium om Taxonomin

EU:s gröna taxonomiförordning - taxonomin - nämns titt som tätt. Om man googlar får man reda på att det är …

Sista anm.: 2022-11-29
Antal platser: 100
Platser kvar: 59

GENOMFÖRD AKTIVITET

10

Nov

2022

Kvällsseminarium – Rätt för klimatet

I maj i år presenterade Klimaträttsutredningen sitt slutbetänkande "Rätt för klimatet", SOU 2022:21. Betänkandet redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen …

Sista anm.: 2022-11-07
Antal platser: 40
Platser kvar: 19

GENOMFÖRD AKTIVITET

29

Sep

2022

Kvällsseminarium – En modernare och mer effektiv miljöprövning till gagn för en grön omställning

I somras presenterade Miljöprövningsutredningen sitt slutbetänkande, Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen, SOU 2022:33. Utredningens …

Sista anm.: 2022-09-26
Antal platser: 40
Platser kvar: 2

GENOMFÖRD AKTIVITET

24

May

2022

Ordinarie föreningsstämma med föredrag om Hållbar Kemi 2030

  Välkomna till årets föreningsstämma med föredrag och mingel! Föredragningslista: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av …

Sista anm.: 2022-05-17
Antal platser: 60
Platser kvar: 47

GENOMFÖRD AKTIVITET

04

May

2022

Lunchseminarium på temat tekniskt vatten – återvunnet vatten som saknar juridisk definition

Tekniskt vatten betraktas idag som en underutnyttjad hållbarhetsresurs som kan brukas för att t.ex. minska kranvattenförbrukningen och säkra dricksvattentillgång för …

Sista anm.: 2022-04-29
Antal platser: 50
Platser kvar: 14

GENOMFÖRD AKTIVITET

08

Mar

2022

Lunchseminarium på Teams om masshantering och vägledning kring avfallsbegreppet

Lyssna på Helen Lindqvist från Naturvårdsverket när hon berättar om deras kommande vägledning kring användning av avfall för anläggningsändamål. Kommer …

Sista anm.: 2022-03-04
Antal platser: 100
Platser kvar: 46

GENOMFÖRD AKTIVITET

27

Jan

2022

Lunchwebbinarium om genomförande av EU:s engångsplastdirektiv

Plast är ett funktionellt material med viktiga användningsområden i flera branscher. Den ökade användningen av plast för kortlivade produkter som …

Sista anm.: 2022-01-25
Antal platser: 100
Platser kvar: 56

GENOMFÖRD AKTIVITET

28

Oct

2021

”Elen eller ålen?” Seminarium på tema omprövning av vattenkraft

Efter en period med digitala träffar välkomnar vi nu medlemmarna till ett seminarium på Handels den 28 oktober kl 17:30! Kvällen …

Sista anm.: 2021-10-25
Antal platser: 50
Platser kvar: 23

GENOMFÖRD AKTIVITET

15

Sep

2021

Lunchwebbinarium om artskyddsutredningen med Christina Olsen Lundh

I juni lämnade Artskyddsutredningen sitt betänkande ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar” till regeringen för vidare behandling. Utredningens uppdrag …

Sista anm.: 2021-09-13
Antal platser: 100
Platser kvar: 21

GENOMFÖRD AKTIVITET

25

May

2021

Ordinarie föreningsstämma och föredrag Jonas Ebbesson

Tid: Tisdag 25 maj 2021 kl. 17:30 Plats: Digitalt möte via Zoom (inloggningslänk kommer att skickas ut till samtliga anmälda) Föredragningslista: Val …

Sista anm.: 2021-05-21
Antal platser: 100
Platser kvar: 75

GENOMFÖRD AKTIVITET

12

May

2021

Lunchwebbinarium om EU-​domstolens förhandsavgörande i de uppmärksammade målen ”Skydda skogen”

Den 4 mars 2021 meddelade EU-domstolen slutligen dom i de förenade målen C‑473/19 och C‑474/19, rörande begäran om förhandsavgörande från …

Sista anm.: 2021-05-10
Antal platser: 100
Platser kvar: 32

GENOMFÖRD AKTIVITET

15

Apr

2021

Lunchwebbinarium – Kommissionens förslag till ny Batteriförordning

Elektrifieringen ses av många som en av de viktigaste lösningarna för att komma bort från de fossila bränslena. I framtiden …

Sista anm.: 2021-04-13
Antal platser: 100
Platser kvar: 71

GENOMFÖRD AKTIVITET

30

Mar

2021

Lunchwebbinarium – Hur ska vi klara klimatmålen?

Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger allt mer. För att temperaturökningen ska vara möjlig att begränsa till …

Sista anm.: 2021-03-26
Antal platser: 100
Platser kvar: 100

GENOMFÖRD AKTIVITET

10

Mar

2021

Lunchwebbinarium om den nya strandskyddsutredningen (SOU 2020:78)

I juli 2019 tillsatte regeringen en ny utredning med syfte att utreda åtgärder för att ytterligare differentiera strandskyddet eftersom behovet …

Sista anm.: 2021-03-08
Antal platser: 100
Platser kvar: 33

GENOMFÖRD AKTIVITET

27

Jan

2021

Lunchwebbinarium om Girjas-domen och dess betydelse för miljörätten

Högsta domstolen avgjorde i januari 2020 det så kallade Girjas-målet som handlar om rätten till småviltsjakt och fiske på mark …

Sista anm.: 2021-01-25
Antal platser: 100
Platser kvar: 57

GENOMFÖRD AKTIVITET

09

Dec

2020

Lunchwebbinarium om GA Kokotts förslag till avgörande i Skydda skogen

Inom kort kommer EU-domstolens avgörande i det uppmärksammade målet Skydda skogen där mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har begärt …

Sista anm.: 2020-12-07
Antal platser: 100
Platser kvar: 24

GENOMFÖRD AKTIVITET

03

Dec

2020

Lunchwebbinarium med Naturvårdsverket – Anteckningsskyldighet och rapportering av farligt avfall

Den 1 augusti trädde en ny avfallsförordning i kraft som bl.a. utökade anteckningskraven för den som producerar farligt avfall i …

Sista anm.: 2020-12-01
Antal platser: 100
Platser kvar: 38

GENOMFÖRD AKTIVITET

16

Sep

2020

Lunchwebbinarium med Jan Darpö: Ömsesidig glädje och nytta? – Sverige och EU på miljörättens område

En stor del av de svenska miljöreglerna har sin grund i EU-rätten. Sveriges miljölagstiftning har genomgått en genomgripande anpassning sedan …

Sista anm.: 2020-09-14
Antal platser: 100
Platser kvar: 44

GENOMFÖRD AKTIVITET

14

May

2020

Skypeseminarium: PFAS- Vad är det och vad kan man göra åt det?

Det allmänna medvetandet väcktes när ämnen med samlingsbeteckningen PFAS 2014 hittades i höga halter i anslutning till brandövningsplatser. Ämnena används …

Sista anm.: 2020-05-14
Antal platser: 100
Platser kvar: 35

GENOMFÖRD AKTIVITET

12

May

2020

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen Tid: 12 maj 2020 kl. 17:30 Plats: Konferenssamtal via Skype (Skypelänk kommer att skickas ut till samtliga …

Sista anm.: 2020-05-06
Antal platser: 100
Platser kvar: 88

GENOMFÖRD AKTIVITET

21

Apr

2020

Skypeseminarium: Hållbarhetsstrategi och cirkulär ekonomi – hur jobbar IKEA?

Är du intresserad av att höra hur IKEA arbetar med hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi? Välkommen på ett skypeseminarium med Per …

Sista anm.: 2020-04-17
Antal platser: 100
Platser kvar: 52

GENOMFÖRD AKTIVITET

18

Mar

2020

[INSTÄLLT EVENEMANG] Hållbarhetsstrategi och cirkulär ekonomi – hur jobbar IKEA?

Är du intresserad av att få höra hur IKEA arbetar med hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi så är du välkommen på …

Sista anm.: 2020-03-10

GENOMFÖRD AKTIVITET

04

Dec

2019

Den nya vattenförvaltningen ur domstolens perspektiv

Välkomna på lunchföredrag med Christina Olsen Lundh! Christina är rådman vid mark- och miljödomstolen i Vänersborg och kommer att prata om …

Sista anm.: 2019-11-29
Antal platser: 50
Platser kvar: Fullbokad!

GENOMFÖRD AKTIVITET

11

Nov

2019

Tema artskydd – ett kvällseminarium du inte får missa!

Måndagen den 11 november gästas Västsvenska Miljörättsföreningen av Helene Lindahl på Naturvårdsverkets Artenhet. Helene arbetar med artskyddsfrågor sedan flera år …

Sista anm.: 2019-11-07
Antal platser: 100
Platser kvar: 73

GENOMFÖRD AKTIVITET

19

Sep

2019

Studiebesök på Stena Nordic Recycling Center i Halmstad den 19 september

Har du någon gång undrat var som händer med TV:n efter att du lämnat den på ÅVC:en? Eller vad som …

Sista anm.: 2019-09-12
Antal platser: 30
Platser kvar: 14

GENOMFÖRD AKTIVITET

16

Apr

2019

Klimatanpassning i tillståndsprövningar

För de som inte kunde vara med på länsstyrelsens konsultdag den 14 mars erbjuds nu ett nytt tillfälle att ta …

Sista anm.: 2019-04-15
Antal platser: 50
Platser kvar: 32

GENOMFÖRD AKTIVITET

14

Mar

2019

Konsultdag på länsstyrelsen

Länsstyrelsen bjuder in till konsultdag om miljöprövning Länsstyrelsen i Västra Götalands län anordnar den 14 mars 2019 en konsultdag med fokus …

Sista anm.: 2019-03-03
Antal platser: 130
Platser kvar: 130

GENOMFÖRD AKTIVITET

23

Jan

2019

Nya regler i PBL igen – ett antal utmaningar

Vi inleder årets medlemsaktiviteter med ett lunchseminarium onsdagen den 23 januari om aktuella ändringar i PBL. Med ledning av advokat …

Sista anm.: 2019-01-18
Antal platser: 50
Platser kvar: 14

GENOMFÖRD AKTIVITET

04

Dec

2018

Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för kvävedioxid

Lunchseminarium om åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för kvävedioxid Ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid i Göteborgsregionen har fastställts under 2018. Annika …

Sista anm.: 2018-12-03
Antal platser: 50
Platser kvar: 31

GENOMFÖRD AKTIVITET

20

Nov

2018

Miljögifter i vatten, analyser från 2017 och 2018

Är du intresserad av att ta del av färska resultat från miljögiftsundersökningar så kan du anmäla dig till vårt lunchseminarie den …

Sista anm.: 2018-11-19
Antal platser: 50
Platser kvar: 27

GENOMFÖRD AKTIVITET

06

Nov

2018

Seminarium om processen kring slutförvaret för använt kärnbränsle

Tisdagen den 6 november kommer advokaten Malin Wikström att informera om den pågående prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle …

Sista anm.: 2018-11-05
Antal platser: 40
Platser kvar: 23

GENOMFÖRD AKTIVITET

28

Sep

2018

Nya regler för vattenmiljö och vattenkraft

Den 1 januari 2019 införs nya regler för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska få skarpare genomslag i Sverige. Reglerna införs …

Sista anm.: 2018-09-28
Antal platser: 60
Platser kvar: 2

GENOMFÖRD AKTIVITET

17

May

2018

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag och mat och dryck.   Tid: 17 maj kl. 17.30 Plats: Front Advokater, Kungstorget 2 Sista …

Sista anm.: 2018-05-16
Antal platser: 50
Platser kvar: 22

GENOMFÖRD AKTIVITET

17

Apr

2018

Vägen till en grön och nära storstad – utmaningar och möjligheter

Välkommen till frukostseminarium där du får höra om Västlänken och andra stora infrastrukturprojekt som är på gång i Göteborg Peter Wannding …

Sista anm.: 2018-04-15
Antal platser: 60
Platser kvar: 30

GENOMFÖRD AKTIVITET

07

Feb

2018

After Work med Västsvenska Miljörättsföreningen

Välkommen på miljömingel med Västsvenska Miljörättsföreningen! Kom och dela dina frågeställningar och tankar om seminarier med styrelsen, diskutera aktuella miljöfrågor med …

GENOMFÖRD AKTIVITET

17

Jan

2018

Ändringar av kapitel 6 i miljöbalken-nya regler om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Seminarium om ändringarna i kapitel 6 i miljöbalken Annika Ryegård och Elin Andersen från Naturvårdsverket berättar om de nyligen beslutade förändringarna i …

Sista anm.: 2018-01-16
Antal platser: 66
Platser kvar: Fullbokad!

GENOMFÖRD AKTIVITET

04

Oct

2017

Nya regler om invasiva främmande arter

Välkommen att lära dig mer om vilka invasiva främmande arter vi har eller kan få i Sverige och vad som …

Sista anm.: 2017-10-04
Antal platser: 60
Platser kvar: 58

GENOMFÖRD AKTIVITET

19

Sep

2017

Välkommen på ett energigivande seminarium om energieffektivisering!

Efter seminariet kommer du att veta det senaste om vad EU gör för att främja energieffektivisering och hur Volvo Cars …

Sista anm.: 2017-09-15
Antal platser: 50
Platser kvar: 35

GENOMFÖRD AKTIVITET

10

May

2017

Ordinarie Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag. Tid: 10 maj kl. 17.30 Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26   Sista anmälningsdag gäller för …

Sista anm.: 2017-05-10
Antal platser: 50
Platser kvar: 16

GENOMFÖRD AKTIVITET

06

Apr

2017

Lunchseminarium: Luften i Göteborg

Hur står det till med Göteborgsluften? Vi har bra luft - men klarar vi miljökvalitetsnormerna? Erik Bäck, verksamhetsutvecklare på miljöförvaltningen Göteborgs …

Sista anm.: 2017-03-31
Antal platser: 50
Platser kvar: 22

GENOMFÖRD AKTIVITET

09

Mar

2017

Statusrapporter för IED anläggningar-erfarenheter och tips

Välkommen på lunchseminarium om statusrapporter. Industriutsläppsverksamheter ska göra en statusrapport som redovisar föroreningssituationen i mark och grundvatten inom sitt verksamhetsområde. Siv Hansson från …

Sista anm.: 2017-03-04
Antal platser: 50
Platser kvar: 16

GENOMFÖRD AKTIVITET

07

Feb

2017

Platsbesök på dricksvattenverket Alelyckan

Välkomna att komma och se och lyssna på hur det går till att producera dricksvatten och vilka utmaningar som vattenverken …

Sista anm.: 2017-02-06
Antal platser: 30
Platser kvar: 6

GENOMFÖRD AKTIVITET

16

Nov

2016

Mikroplaster i havet

På senare år har problemet med mikroplast uppmärksammats allt mer. Ett bekymmer är att havets små djur får i sig …

Sista anm.: 2016-11-15
Antal platser: 50
Platser kvar: 32

GENOMFÖRD AKTIVITET

18

Oct

2016

Volvo Cars bygger ny bilfabrik i Charleston, SC, USA

Välkommen på ett seminarium som beskriver skillnaderna mellan miljölagstiftningarna i Europa/Sverige och USA, speciellt ur tillståndssynpunkt. Utgångspunkten är den nya …

Sista anm.: 2016-10-16
Antal platser: 50
Platser kvar: 27

GENOMFÖRD AKTIVITET

29

Sep

2016

Projekt Terra – hur regleras saneringsåtgärder på bästa sätt?

Välkommen på ett seminarium om det stora saneringsprojektet TERRA som pågår vid AkzoNobels anläggning i Bohus och de miljörättsliga regleringarna …

Sista anm.: 2016-09-26
Antal platser: 30
Platser kvar: 3

GENOMFÖRD AKTIVITET

17

May

2016

Ekologisk kompensation – ett hett ämne!

Kom och lyssna till forskningsuppdraget om ekologisk kompensation - ett uppdrag som handlar om hur juridik och forskning går hand i hand för …

Sista anm.: 2016-05-14
Antal platser: 10
Platser kvar: 10

GENOMFÖRD AKTIVITET

10

May

2016

Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag. Plats: Clarion Post Hotell, Drottningtorget 10, Göteborg Tid: den 10 maj 2016, …

Sista anm.: 2016-05-08
Antal platser: 10
Platser kvar: 9

GENOMFÖRD AKTIVITET

25

Feb

2016

After Work med Västsvenska Miljörättsföreningen

Välkommen på miljömingel med Västsvenska Miljörättföreningen! Kom och dela dina frågeställningar och seminarie-idéer med föreningens styrelse, diskutera aktuella miljöfrågor med kollegor …

GENOMFÖRD AKTIVITET

26

Jan

2016

Lunchseminarium om Bremendomen

Den 1 juli 2015 kom ett intressant avgörande från EU-domstolen (C-461-13) som bland annat handlar om vilka skyldigheter vattendirektivet medför …

Sista anm.: 2016-01-21
Antal platser: 10
Platser kvar: 10

GENOMFÖRD AKTIVITET

14

Dec

2015

Lunchseminarium den 14 december om nyheter med Seveso III-direktivet

Blenda Weibull, Weibullkonsult, med mångårig erfarenhet av säkerhetsfrågor inom processindustrin presenterar vad förändringarna i Seveso III-direktivet innebär för företag. Nyheterna …

Sista anm.: 2016-12-13
Antal platser: 20
Platser kvar: 15

GENOMFÖRD AKTIVITET

18

Nov

2015

Kvällsseminarium den 18 november apropå FN:s klimatkonferens i Paris – hur kan vi bidra

Birgit Nielsen från Länsstyrelsen i Västra götalands län inleder med att berätta i korthet om klimatförhandlingarna. Därefter behandlar Dan Bäckström …

GENOMFÖRD AKTIVITET

09

Sep

2015

Nya bullerregler – Hur påverkas industrin och bostadsbyggandet?

Under sommaren har den nya förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggande trätt i kraft och genom ändringar i plan- och bygglagen …

GENOMFÖRD AKTIVITET

19

May

2015

Ordinarie föreningsstämma med efterföljande föredrag av Jan Darpö

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag. Plats: Hotel Avalon, Göteborg Tid: Tisdagen den 19 maj 2015, kl. 17.30 I samband …

GENOMFÖRD AKTIVITET

28

Apr

2015

Skeppsbron och Marieholmsförbindelsen

Västsvenska Miljörättsföreningen bjuder den 28 april in till seminarium och studiebesök. Vi samlas kl 16.30 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå på Kungstorget …

GENOMFÖRD AKTIVITET

28

Apr

2015

Skeppsbron och Marieholmsförbindelsen

Västsvenska Miljörättsföreningen bjuder den 28 april in till seminarium och studiebesök. Vi samlas kl 16.30 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå på Kungstorget …

GENOMFÖRD AKTIVITET

31

Mar

2015

Vågar vi räkna på hållbarhet?

För att gå från 'sustainbabbel' till hållbarhetsverkstad behöver vi ta hjälp av såväl hållbarhetsteknologi som hållbara ekonomimodeller. Det hävdar Anders …

GENOMFÖRD AKTIVITET

03

Mar

2015

Ekosystemtjänster, vad är det?

Ekosystemtjänster baseras på ekosystemens funktioner och består av produktion av varor eller tjänster som samhället är beroende av. Etappmål har …

GENOMFÖRD AKTIVITET

23

Jan

2015

Artskyddet och rättssäkerheten – fortsatta utmaningar?

Artskyddsförordningens tolkning och artskyddets betydelse vid lokalisering av exempelvis vindkraft och gruvor är omdiskuterat. Översyn av artskyddet har varit på …

GENOMFÖRD AKTIVITET

28

Nov

2014

Är Göteborg redo när vattnet stiger?

Fler skyfall, högre havsnivå och alltmer extremt väder. Klimatförändringarna drabbar globalt. Samtidigt storsatsar Göteborg på nya stadsdelar vid älven. Så vad …

GENOMFÖRD AKTIVITET

22

Oct

2014

Hur tänker Mark- och miljödomstolarna i aktuella miljörättsliga frågor?

Har du också ställt dig den frågan? Nu har du möjlighet att få svar på dina frågor när Göran Stenman, rådman på …

GENOMFÖRD AKTIVITET

25

Sep

2014

I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler

Kom och lyssna till Karolina Ardesjö Lundén som deltagit som expert i vattenverksamhetsutredningen och som till vardags arbetar som advokatfiskal …

GENOMFÖRD AKTIVITET

27

Aug

2014

Studiebesök vid den nya fiskvägen vid Hedefors Vattenkraftverk

Få inblick i omprövningsprocessen av vattendomen och se den nya fiskvägen vid Hedefors vattenkraftverk! Bakgrunden är att Kammarkollegiet ansökte om omprövning av …

GENOMFÖRD AKTIVITET

08

May

2014

Ordinarie föreningsstämma den 8 maj 2014 med efterföljande föredrag

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag. Plats: Hotel Riverton Göteborg, Stora Badhusgatan 26, Göteborg Tid: Torsdagen den 8 maj …

GENOMFÖRD AKTIVITET

22

Apr

2014

Hur bestäms BAT eller ’Vad sysslar de med i Sevilla?’

Kvällsseminarium på Palace i Brunnsparken kl. 17.30 den 22 april 2014 med Eva Blixt, Jernkontoret, om Sevilla-processen. Genom Industriutsläppsdirektivet (IED) skall BAT-slutsatserna i …

GENOMFÖRD AKTIVITET

18

Feb

2014

Studiebesök på Göteborg Landvetter flygplats

Den 18 februari bjuder Göteborg Landvetter flygplats in Västsvenska Miljörättsföreningens medlemmar till ett studiebesök! Vi kommer att få titta på flygplatsens anläggningar, bl.a. den …

GENOMFÖRD AKTIVITET

27

Jan

2014

Havsplanering – hur, för vem, av vem och när?

Regeringen har under hösten lagt ett förslag till lagstiftning om havsplanering. Även kommissionen har lagt fram ett förslag om direktiv …

GENOMFÖRD AKTIVITET

02

Dec

2013

Tillämpningen av ekologiska miljökvalitetsnormer i tillstånd och tillsyn

Måndagen den 2 december 2013 kl. 17.30 bjuder Västsvenska Miljörättsföreningen och Handelshögskolan i Göteborg in till ett seminarium om de ekologiska …

GENOMFÖRD AKTIVITET

24

Sep

2013

Studiebesök med båtutflykt i Göteborgs Hamn

Västsvenska Miljörättsföreningen har nöjet att tillsammans med Göteborgs Hamn bjuda medlemmarna på en spännande båtutflykt! Åsa Wilske, Miljöchef Göteborgs Hamn, kommer …

GENOMFÖRD AKTIVITET

03

Sep

2013

Avfallsforskning – vägen till ett hållbart samhälle

Restaurang Palace den 3 september 2013 kl. 12.00 Västsvenska Miljörättsföreningen inbjuder till ett lunchseminarium där Christer Forsgren, adjungerad professor på Chalmers och …

GENOMFÖRD AKTIVITET

16

May

2013

Ordinarie föreningsstämma den 16 maj 2013 med seminarium om framtidens energiförsörjning

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande seminarium om Framtidens energiförsörjning med Tomas Kåberger. Plats: Handelshögskolan, Volvo-salen Tid: Torsdagen den …

GENOMFÖRD AKTIVITET

23

Apr

2013

Implementeringen av Industriemissionsdirektivet (IED) och Sevillaprocesen

Välkommen den 23 april kl. 17.30 till Länsstyrelsens Hörsal, Stora Badhusgatan 2, på ett sammarrangemang mellan Västsvenska Miljörättsföreningen och Länsstyrelsen …

GENOMFÖRD AKTIVITET

31

Jan

2013

Hur ser Göteborg ut i framtiden?

Kom och lyssna och diskutera med Björn Siesjö, Göteborgs stads stadsarkitekt. Björn leder arbetet med visioner och strategier för stadsutvecklingen och …

GENOMFÖRD AKTIVITET

17

Jan

2013

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö

Det ställs flera krav på en delegation för att ett straffrättsligt ansvar för t.ex. yttre miljö och arbetsmiljö ska överflyttas …

GENOMFÖRD AKTIVITET

13

Nov

2012

Inbjudan till lunchseminarium den 13 november 2012

Nya miljöprövningsdelegationer – presentation av skillnaderna och avsikten med förändringen Ny förordning om miljöprövningsdelegationer Från och med den 1 juni 2012 gäller en …

GENOMFÖRD AKTIVITET

15

Oct

2012

Förändrad spelplan vid intresseavvägningar mellan renskötseln och andra ändamål

I oktober 2010 höll advokat Camilla Wikland och jur. kand. Karl Larsson från Gärde Wesslau Advokatbyrå ett föredrag om sina …

GENOMFÖRD AKTIVITET

24

Sep

2012

Aktuellt om REACH

Västsvenska miljörättsföreningen har nöjet att hälsa medlemmarna välkomna till en intressant kvällssammankomst om frågorna kring förordningen om Reach. Det har nu …

GENOMFÖRD AKTIVITET

07

May

2012

Föreningsstämma

Kallelse Till ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag om Havs- och vattenmyndighetens verksamhet med generaldirektör Björn Risinger. Plats:      Havs- och …

GENOMFÖRD AKTIVITET

25

Apr

2012

Studiebesök på Ringhals

Den 25 april besöker Västsvenska Miljörättsföreningen Ringhals. Besöket inleds med en introduktion till Ringhals, utställning och filmvisning. Därefter blir det en …

GENOMFÖRD AKTIVITET

09

Feb

2012

Vilka krav kommer till följd av nytt direktiv om industriutsläpp?

Föreningen har nöjet att hälsa medlemmarna välkomna till en intressant kvällssammankomst där utredaren Ulla Bergendal tillsammans med utredningssekreterarna Therese Sandin …

GENOMFÖRD AKTIVITET

26

Jan

2012

Västsvenska infrastrukturpaketet för en livligare stad

Föreningen har nöjet att hälsa medlemmarna välkomna till en intressant kvällssammankomst där Lars-Bertil Ekman från Stadsledningskontoret kommer att tala om …

GENOMFÖRD AKTIVITET

27

Oct

2011

Lunchseminarium om havsplanering

Den 27 oktober kommer Axel Wenblad till föreningen och berättar om förslaget till ny lag om havsplanering. Axel har varit …

GENOMFÖRD AKTIVITET

27

Sep

2011

Studiebesök på SKF i Göteborg

Västsvenska Miljörättsföreningen besöker SKF:s anläggningar i Gamlestaden, Göteborg. Besöket inleds med en allmän presentation av SKF och dess verksamhet och en …

GENOMFÖRD AKTIVITET

13

Sep

2011

Ingvar Persson om kärnkraftens utveckling och påverkan på lagstiftningen

Den 13 september berättar Ingvar Persson, sakkunnig i Kärnavfallsrådet och f.d. chefsjurist på Statens kärnkraftsinspektion, om de politiska ställningstagandena till …

GENOMFÖRD AKTIVITET

27

May

2011

Hur arbetar mark- och miljödomstolen?

Den 27 maj berättar Gunnar Barrefors, miljöråd vid mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt om arbetet i domstolen.  

GENOMFÖRD AKTIVITET

11

May

2011

Årsmötet den 11 maj med Anna-Lena Rosengardten Miljööverdomstolen som berättar om villkorsskrivning

Anna Lena Rosengardten, miljöråd vid Miljööverdomstolen berättar om villkorsskrivning och de senaste domarna om efterbehandling från Miljööverdomstolen  

GENOMFÖRD AKTIVITET

18

Mar

2011

EU-rätt, 18 mars

Christina Olsen-Lundh vid Göteborgs Universitet berättar bla om de olika institutionernas roll och hur olika typer av rättsakter inverkar på …